| |
 A A A

dla rozwoju Mazowsza

Tytuł Projektu: „Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii poprzez dostosowanie do standardów Pawilonów nr 1, 2, 3 i 14”

Przedmiotem Projektu jest przebudowa i modernizacja Pawilonów 1,2, 3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii.

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania oraz poprawa standardu jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii dla zwiększenia spójności społecznej regionu.
Projekt  jest  współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Całkowita wartość Projektu:  7.658.510,10

Kwota dofinansowania z EFRR:  6.509.733,59

Nazwa Beneficjenta:  Powiat Piaseczyński

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu