| |
 A A A

Komenda Powiatowa Policji


Komendant Powiatowy Policji - mł. insp. Robert Chmielewski

Komenda Powiatowa Policji
ul. Kościelna 3
05-500 Piaseczno
email: kpp.piaseczno@policja.waw.pl 
http://kpppiaseczno.policja.waw.pl  

Telefony do Oficera Dyżurnego 
Telefon alarmowy 997 lub 112
22 756 70 16
22 756 70 17
22 756 70 18
fax. 22 604 52 07