| |
 A A A

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny: Anna Matkowska

ul. Dworska 7, Chylice
05-510 Konstancin-Jeziorna

tel./fax 22 756 43 33, 756 46 20, 756 97 59
email: psse-piaseczno@post.pl 
www.piaseczno.psse.waw.pl

Po godzinach pracy oraz w dni wolne, w nagłych przypadkach, należy dzwonić na dyżurny nr 0609 299 647. Dzwoniący powinien podać dane zgłaszającego oraz zwrotny telefon kontaktowy (Dz. U. nr 5 poz. 46 z 2002 r.).