| |
 A A A

Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru - Monika Kossakowska


ul. Czajewicza 20
05-500 Piaseczno

telefony:
22 735 58 43 (kancelaria, informacja)
22 735 58 44 (obsługa interesantów)
22 735 58 45 (obsługa interesantów)

fax: 22 735 58 37, 22 735 58 05, 22 735 58 47
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: wgik-piaseczno.com.pl

Z dniem 1 stycznia 2016 roku, Starosta Piaseczyński przejmuje prowadzenie spraw z terenu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w następujących zakresach:
1) ewidencji gruntów i budynków,
2) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
3) wspólnot gruntowych.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.45
informacja: klatka B, na parterze budynku, hol główny
kasa jest dostępna w budynku i znajduje się w holu głównym, klatka B

Dostępne przez internet:
Wnioski do pobrania - wgik-piaseczno.com.pl
Mapa zasadnicza - http://piaseczynski.e-mapa.net

Obsługa interesantów:

Ewidencja gruntów i budynków klatka B, na parterze budynku, hol główny
Mapy oraz materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego klatka B, na parterze budynku, hol główny
Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej klatka A, na parterze budynku, pok. 3
Koordynacja sytuowania projektów sieci klatka A, na parterze budynku, pok. 3
Rzeczoznawcy majątkowi klatka A, na parterze budynku, pok. 3

Obsługa geodetów:

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych www.igeomap.pl
klatka B, na parterze budynku, pok. 16
Przyjęcie operatów geodezyjnych do weryfikacji / do ponownej weryfikacji
 
klatka B, na parterze budynku, hol główny
 
Uwierzytelnianie map i dokumentacji geodezyjnej klatka B, na parterze budynku, pok.16


Wydział Geodezji i Katastru prowadzi sprawy z zakresu:
1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
3. ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

W szczególności do zadań Wydziału należą:
1. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej
2. zakładanie i modernizacja geodezyjnych osnów szczegółowych
3. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym w szczególności jej aktualizacja, udostępnianie  i modernizacja,
4. prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, w tym w szczególności jej aktualizowanie i udostępnianie,
5. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, w tym jego uzupełnianie i aktualizowanie danych obiektów topograficznych BDOT 500,
6. przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie map i tabeli taksacji,
7. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
8. koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
9. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
10. rozpatrywanie i merytoryczne prowadzenie spraw z wniosków osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej dotyczących geodezji, kartografii i katastru na poziomie powiatu,
11. rozpatrywanie oraz merytoryczne prowadzenie spraw w zakresie ochrony gruntów rolnych, w tym wyłączeń gruntów z produkcji rolnej oraz rekultywacji gruntów,
12. rozpatrywanie oraz merytoryczne prowadzenie spraw w zakresie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego dla zadań starosty,
13. współdziałanie z innymi organami i jednostkami w zakresie spraw geodezyjno-kartograficznych.

W ramach realizacji zadań Wydział Geodezji i Katastru prowadzi:
1. powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny
2. ewidencję gruntów i budynków
3. rejestr cen i wartości nieruchomości
4. geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu
5. rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych
6. bazę danych obiektów topograficznych (BDOT500)
8. koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
9. mapę zasadniczą