| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej - Wojciech Stoliński

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

tel.  22 756 61 65 (68)

Biuro Kontroli Wewnętrznej w szczególności prowadzi sprawy związane z:
1) wykonywaniem kontroli i koordynowaniem kontroli przeprowadzanych przez zespoły kontrolne w jednostkach powiatowej administracji zespolonej oraz innych podmiotach realizujących zadania Powiatu, w zakresie realizacji tych zadań,
2) badania dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
3) oceny systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
4) oceny efektywności legalności i gospodarności zarządzania finansowego,
5) kontrolą zarządczą,
6) koordynacją nieodpłatnej pomocy prawnej,
​7) koordynacją udzielania informacji publicznej.