| |
 A A A

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców została określona w Uchwale nr IV/17/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw uchwałodawczych, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji tych inicjatyw oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.