| |
 A A A

Informacje na temat najbliższych posiedzeń komisji Rady dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Komisja Budżetu i Finansów
1) Marcin Albinowski
2) Maria Bernacka-Rheims
3) Michał Grzesło
4) Ksawery Gut
5) Honorata Kalicińska
6) Waldemar Kosakowski - przewodniczący
7) Katarzyna Obłąkowska-Kubiak
8) Włodzimierz Rasiński
9) Arkadiusz Strzyżewski
10) Jacek Szczytowski
11) Józef Zalewski

Komisja Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1) Marcin Albinowski
2) Jerzy Bichta
3) Michał Grzesło
4) Ksawery Gut
5) Iwona Jackowicz
6) Sebastian Januszko
7) Robert Lichocki
8) Maria Mioduszewska
9) Sergiusz Muszyński
10) Katarzyna Obłąkowska-Kubiak
11) Joanna Pająkiewicz
12) Kazimierz Porębski - przewodniczący
13) Włodzimierz Rasiński
14) Arkadiusz Strzyżewski
15) Paweł Szczyciński
16) Jacek Szczytowski
17) Tadeusz Sztop
18) Józef Zalewski

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
1) Robert Kornberg
2) Waldemar Kosakowski
3) Ewa Lubianiec
4) Joanna Pająkiewicz
5) Katarzyna Paprocka
6) Kazimierz Porębski
7) Bożena Poterała
8) Tadeusz Ross
9) Arkadiusz Strzyżewski
10) Tadeusz Sztop
11) Bożena Zarzeczna - przewodnicząca
12) Marcin Żegliński
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
1) Jerzy Bichta
2) Iwona Jackowicz
3) Honorata Kalicińska
4) Ewa Lubianiec - przewodnicząca
5) Maria Mioduszewska
6) Sergiusz Muszyński
7) Katarzyna Paprocka
8) Bożena Poterała
9) Tadeusz Ross
10) Bożena Zarzeczna
11) Marcin Żegliński

Komisja Rewizyjna
1) Maria Bernacka-Rheims
2) Michał Grzesło
3) Sebastian Januszko – przewodniczący
4) Honorata Kalicińska
5) Robert Kornberg
6) Robert Lichocki
7) Marcin Żegliński