| |
 A A A

Informacje na temat najbliższych posiedzeń komisji Rady dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Komisja Budżetu i Finansów
1. Galicz Dariusz
2. Gut Ksawery
3. Jaszczak Rafał
4. Kaczorowski Wojciech
5. Kasprzycki Krzysztof
6. Kornberg Robert
7. Lubianiec Ewa
8. Machałek Ryszard
9. Mika-Kosior Magdalena
10. Pruszczyk Grzegorz
11. Puchała Sylwester
12. Rasiński Włodzimierz
13. Rosłon Antoni - przewodniczący komisji
14. Zawadzka-Ładecka Jolanta


Komisja Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1. Galicz Dariusz
2. Grzesło Michał
3. Gut Ksawery
4. Jaszczak Rafał
5. Kaczorowski Wojciech
6. Lichocki Robert
7. Lis Zdzisław
8. Machałek Ryszard
9. Mika-Kosior Magdalena
10. Porębski Kazimierz - przewodniczący komisji
11. Rasiński Włodzimierz
12. Rosłon Antoni
13. Rutowicz Marek
14. Wójcik Aleksandra

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

1. Dąbek Grażyna
2. Gut Ksawery
3. Jackowicz Iwona
4. Jaszczak Rafał
5. Kornberg Robert
6. Krasuska Anna
7. Mika-Kosior Magdalena
8. Lis Zdzisław
9. Lubianiec Ewa
10. Muszyński Sergiusz
11. Paprocka Katarzyna
12. Porębski Kazimierz
13. Świegodziński Martin
14. Zarzeczna Bożena
15. Zawadzka-Ładecka Jolanta - przewodnicząca komisji

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

1. Dąbek Grażyna
2. Jackowicz Iwona
3. Kaczorowski Wojciech
4. Kasprzycki Krzysztof - przewodniczący komisji
5. Krasuska Anna
6. Lubianiec Ewa
7. Mika-Kosior Magdalena
8. Niezabitowska Anna
9. Paprocka Katarzyna
10. Pruszczyk Grzegorz
11. Rutowicz Marek
12. Zarzeczna Bożena - wiceprzewodnicząca komisji
13. Zawadzka-Ładecka Jolanta

 
Komisja Rewizyjna
1. Grzesło Michał
2. Kaczorowski Wojciech
3. Kasprzycki Krzysztof
4. Lichocki Robert – przewodniczący komisji
5. Machałek Ryszard
6. Puchała Sylwester
7. Rosłon Antoni
 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Kornberg Robert – przewodniczący komisji
2. Muszyński Sergiusz
3. Niezabitowska Anna
4. Porębski Kazimierz
5. Świegodziński Martin
6. Wójcik Aleksandra