| |
 A A A

Informacje na temat najbliższych posiedzeń komisji Rady dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Komisja Budżetu i Finansów
1) Marcin Albinowski
2) Maria Bernacka-Rheims
3) Michał Grzesło
4) Ksawery Gut
5) Honorata Kalicińska
6) Waldemar Kosakowski - przewodniczący
7) Katarzyna Obłąkowska-Kubiak
8) Włodzimierz Rasiński
9) Arkadiusz Strzyżewski
10) Jacek Szczytowski
11) Józef Zalewski

Komisja Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1) Marcin Albinowski
2) Jerzy Bichta
3) Michał Grzesło
4) Ksawery Gut
5) Iwona Jackowicz
6) Sebastian Januszko
7) Robert Lichocki
8) Maria Mioduszewska
9) Katarzyna Obłąkowska-Kubiak
10) Joanna Pająkiewicz
11) Kazimierz Porębski - przewodniczący
12) Włodzimierz Rasiński
13) Arkadiusz Strzyżewski
14) Paweł Szczyciński
15) Jacek Szczytowski
16) Tadeusz Sztop
17) Józef Zalewski

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
1) Robert Kornberg
2) Waldemar Kosakowski
3) Ewa Lubianiec
4) Joanna Pająkiewicz
5) Katarzyna Paprocka
6) Kazimierz Porębski
7) Bożena Poterała
8) Tadeusz Ross
9) Arkadiusz Strzyżewski
10) Tadeusz Sztop
11) Bożena Zarzeczna - przewodnicząca
12) Marcin Żegliński
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
1) Jerzy Bichta
2) Iwona Jackowicz
3) Honorata Kalicińska
4) Ewa Lubianiec - przewodnicząca
5) Maria Mioduszewska
6) Sergiusz Muszyński
7) Katarzyna Paprocka
8) Bożena Poterała
9) Tadeusz Ross
10) Bożena Zarzeczna
11) Marcin Żegliński

Komisja Rewizyjna
1) Maria Bernacka-Rheims
2) Sebastian Januszko – przewodniczący
3) Honorata Kalicińska
4) Robert Kornberg
5) Robert Lichocki
6) Sergiusz Muszyński
7) Marcin Żegliński