| |
 A A A

Informacje na temat najbliższych posiedzeń komisji Rady dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Komisja Budżetu i Finansów
1) Marcin Albinowski
2) Maria Bernacka-Rheims
3) Michał Grzesło
4) Ksawery Gut
5) Honorata Kalicińska
6) Waldemar Kosakowski - przewodniczący
7) Zygmunt Laskowski
8) Katarzyna Obłąkowska-Kubiak
9) Włodzimierz Rasiński
10) Arkadiusz Strzyżewski
11) Jacek Szczytowski
12) Józef Zalewski

Komisja Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1) Marcin Albinowski
2) Jerzy Bichta
3) Michał Grzesło
4) Ksawery Gut
5) Sebastian Januszko
6) Zygmunt Laskowski
7) Robert Lichocki
8) Maria Mioduszewska
9) Katarzyna Obłąkowska-Kubiak
10) Joanna Pająkiewicz
11) Kazimierz Porębski - przewodniczący
12) Włodzimierz Rasiński
13) Arkadiusz Strzyżewski
14) Paweł Szczyciński
15) Jacek Szczytowski
16) Tadeusz Sztop
17) Józef Zalewski

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
1) Robert Kornberg
2) Waldemar Kosakowski
3) Ewa Lubianiec
4) Joanna Pająkiewicz
5) Kazimierz Porębski
6) Bożena Poterała
7) Tadeusz Ross
8) Arkadiusz Strzyżewski
9) Tadeusz Sztop
10) Bożena Zarzeczna - przewodnicząca
11) Marcin Żegliński

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
1) Jerzy Bichta
2) Honorata Kalicińska
3) Ewa Lubianiec - przewodnicząca
4) Maria Mioduszewska
5) Sergiusz Muszyński
6) Bożena Poterała
7) Tadeusz Ross
8) Bożena Zarzeczna
9) Marcin Żegliński

Komisja Rewizyjna
1) Maria Bernacka-Rheims
2) Sebastian Januszko – przewodniczący
3) Honorata Kalicińska
4) Robert Kornberg
5) Robert Lichocki
6) Sergiusz Muszyński
7) Marcin Żegliński