XXIII – zdalna – sesja Rady Powiatu

Rozpoczęcie sesji w zdalnym trybie obradowania nastąpi w czwartek, 2 lipca o godz. 15.00.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie projektu protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
 4. przyjęcie projektu protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
 5. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
 6. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXII a XXIII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
 7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego,
 8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
 9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji,
 10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 5/9, obręb Linin II, gm. Góra Kalwaria,
 11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym sal lekcyjnych znajdujących się w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20 w Piasecznie,
 12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej,
 13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie umocowania Pana Włodzimierza Rasińskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego do reprezentowania Rady Powiatu Piaseczyńskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzenia nieważności Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Rady Powiatu Piaseczyńskiego Nr XXI/9/20 z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie określenia wysokości diet, ich obniżania i zasad wypłacania radnym Powiatu Piaseczyńskiego,
 14. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
 15. oświadczenia Radnych,
 16. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
 17. zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji Rady Powiatu dostępne są tutaj >>>

Sesję można będzie śledzić na naszym kanale YouTube.

Przeczytaj także