Biuro Zarządzania Dokumentacją

Kierownik Biura Zarządzania Dokumentacją – Danuta J. Samek

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

tel. 22 756 62 99, 756 62 12
email: d.samek@piaseczno.pl

Biuro Zarządzania Dokumentacją realizuje zadania z zakresu:
1. prowadzenia kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego;   
2. prowadzenia archiwum zakładowego oraz procedur związanych z prawidłowym zarządzaniem dokumentacją archiwalną i niearchiwalną, wytworzoną i przechowywaną przez Starostwo Powiatowe.

Przeczytaj także