Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia
Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia

Była jednostka rakietowa do wydzierżawienia

Nieruchomość to 8 hektarów w lesie w Tomicach, między Piasecznem a Górą Kalwarią, ponad kilometr od trasy na Sandomierz (dokładnie działki 133/1 o pow. 6,0590 ha oraz 133/3 o pow. 1,9410 ha z obrębu Tomice, gm. Góra Kalwaria).

Plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza tutaj usługi nieuciążliwe, usługi administracji, ochrony zdrowia oraz oświaty. Na fragmencie działki 133/1 wyznaczono obszar usług i sportu, jednak plan dopuszcza powstanie innego rodzaju usług, jak oświaty, wychowania i kultury pod warunkiem, że nie będą one kolidowały z funkcją podstawową.

Od 1960 roku mieścił się tutaj jeden z pierwszych czterech dywizjonów rakietowych mających za zadanie bezpośrednią obronę Warszawy przed atakiem z powietrza. Wojsko wyprowadziło się w 2000 roku, a następnie wprowadziła policja, remontując część budynków pod swój ośrodek szkoleniowy.

Policja opuściła to miejsce w 2016 roku. Zostały po niej wyremontowane w 2003 roku 3 murowane budynki (dwukondygnacyjny sztabowy o powierzchni użytkowej 649,89 m kw., dwukondygnacyjny koszarowy o powierzchni użytkowej 1513 m kw. oraz jednokondygnacyjny dydaktyczny o powierzchni 443,45 m kw.).

Trzy wyremontowane budynki ogrzewane są poprze nowa kotłownię olejową, na której potrzeby w pomieszczeniu obok znajduje się 10 zbiorników po 1000 litrów na olej.

Budynki wymagają odświeżenia.

Na terenie nieruchomości znajdują się również wyeksploatowane budynki z lat 1960 – 1972, m.in. budynek dydaktyczno-sportowy o powierzchni 373,39 m kw., wojskowe garaże o powierzchni 571,55 m kw. i budynek po agregatowni o powierzchni 162 m kw..

Znajdują się tutaj także pozostałości po stacji paliw, myjni samochodowej, oczyszczalni ścieków oraz przebudowana strzelnica otwarta, drewniano-naziemna o pow. 45 m kw..

Nieruchomość jest skanalizowana, podłączona do sieci energetycznej oraz wodociągowej.

Pozostała część terenu jest zadrzewiona lub zakrzaczona.

Byłą jednostkę chcemy wydzierżawić na 15 lat za nie mniej niż 15 000 zł netto miesięcznie.

Link do ogłoszenia

Tomice działki
Tomice działki i budynki

Przeczytaj także