Do sprzedania działka przy S7!
Do sprzedania działka przy S7!
Do sprzedania działka przy S7!
Do sprzedania działka przy S7!
Do sprzedania działka przy S7!
Do sprzedania działka przy S7!
Do sprzedania działka przy S7!
Do sprzedania działka przy S7!
Do sprzedania działka przy S7!
Do sprzedania działka przy S7!

Do sprzedania działka przy S7!

Na sprzedaż teren inwestycyjny w gminie Lesznowola, o powierzchni 4,2 ha. Niecałe 15 km od Lotniska Chopina, 20 km od centrum Warszawy, 1 kilometr od budowanej trasy S7,  6 km od wjazdu na istniejący odcinek S7.

Teren jest ogrodzony i  składa się z 6 działek ewidencyjnych. Prowadzi do niego asfaltowy dojazd ulicą Żwirową.

W sąsiedztwie znajdują się firmy logistyczne, zakłady produkcyjne oraz magazyny.

Teren objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego, wg. którego przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa usługowa oraz  rzemiosło, natomiast przeznaczeniem dopuszczalnym są magazyny, zieleń urządzona, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz drogi wewnętrzne i parkingi.

Plan zakazuje lokalizowania tu stacji paliw, obiektów i usług komunalnych związanych z przetwórstwem, magazynowaniem, segregacją odpadów i surowców wtórnych, obiektów i usług związanych z wytwarzaniem i przerobem mas bitumicznych oraz wytwórni mas betonowych. W pasie technologicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV, do którego należy część terenu, nie można lokalizować obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi.

Na terenie znajdują się obiekty tzw. zaplecza drogowego oraz parkingu depozytowego.  Zabudowania to budynek biurowo-socjalny o pow. 160 m kw, budynek warsztatowy o powierzchni 257 m kw z kanałem dla ciężarówek oraz budynek magazynowy o kubaturze 1948 m kw.

Na jednej z działek zlokalizowany jest staw / zbiornik retencyjny lub przeciwpożarowy o powierzchni 1874 m kw.

Teren należący do Powiatu Piaseczyńskiego zostanie sprzedany w formie przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się 26 marca 2020 r. Wadium należy wpłacać do 23 marca.

Ogłoszenie o przetargu znajduje się pod linkiem:

http://bip.piaseczno.pl/public/get_file_contents.php?id=494475

Przeczytaj także