Pomoc prawna mailowo i telefonicznie

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są w formie telefonicznej lub mailowej w związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem.

W celu uzyskania porady w tych formach należy przesłać skan wypełnionego wniosku na adres e-mail:

poradnictwo@npp.piaseczno.pl

Formularz wniosku:

Po wpływie prawidłowo wypełnionego wniosku, na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu lub adres e-mail, skontaktuje się z Państwem prawnik lub doradca obywatelski.

Dla osób które nie dysponują środkami technicznymi umożliwiającymi przesłanie formularza wniosku, uruchomione zostały dyżurne numery telefonów (lista poniżej).

W takim przypadku przed uzyskaniem porady należy osobie pełniącej dyżur poradniczy złożyć ustnie oświadczenie o braku możliwości poniesienia odpłatnej pomocy prawnej, podając: imię, nazwisko, numer pesel (lub dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania.

DYŻURY TELEFONICZNE:

NUMER TELEFONU
(specjalizacja dyżuru)
TERMINARZ DYŻURÓW (tylko dni powszednie) OSOBA UDZIELAJĄCA PORAD
Nieodpłatna pomoc prawna

Tel. 519 327 996
Telefon czynny tylko w godzinach dyżurów
Godziny 15.00-19.00
Poniedziałek  
Wtorek
Środy w dni kalendarzowe:
8.04, 22.04, 6.05, 20.05, 3.06, 17.06
Adwokat
Nieodpłatna pomoc prawna
Tel. 519 327 139
Telefon czynny tylko w godzinach dyżurów
Godziny 15.00-19.00
Czwartek
Piątek
Środy w dni kalendarzowe:
15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06
Radca Prawny
Nieodpłatna pomoc prawna

Tel. 509 358 460
Telefon czynny tylko w godzinach dyżurów
Godziny 13.30-17.30
Od poniedziałku do piątku
Adwokat
Nieodpłatna pomoc prawna

Tel. 578 038 369
Telefon czynny tylko w godzinach dyżurów
Godziny 15.00-19.00
Od poniedziałku do piątku
Adwokat
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Tel. 501 870 506
Telefon czynny tylko w godzinach dyżurów
Godziny 11.00-15.00
Od poniedziałku do piątku
Doradca obywatelski
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Tel. 888 981 429
Telefon czynny tylko w godzinach dyżurów
Godziny 11.00-15.00
Od poniedziałku do piątku
Doradca obywatelski

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Przeczytaj także