Bezpieczeństwo

Kierownik Biura Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Agnieszka Pindelska-Litkie,

ul. Chyliczkowska 14,
05-500 Piaseczno,

tel. 22 756 61 80, 756 61 64,
email: pczk@piaseczno.pl,

Powiatowe Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego
Piaseczno, ul. Staszica 19 (w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)
tel. 22 737 07 63
fax 22 737 18 88

Numer alarmowy 112
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie Ratunkowe 999

Przeczytaj także