Zasłużeni dla Powiatu

Odznaka została ustanowiona uchwałą Rady Powiatu Piaseczyńskiego Nr XXVIII/4/13 z dnia 5 września 2013 r. Uchwała ustala wzór odznaki oraz zasady i tryb jej nadawania.

Odznaczeni w roku 2014

  • dr Irena Eris,
  • Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Anny w Piasecznie,
  • Stowarzyszenie Rozwoju Artystycznego formacja taneczna Bartek,
  • Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku,
  • Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii.

Odznaczeni w roku 2020

Maria Mioduszewska – w okresie zmian ustrojowych członek NSZZ Solidarność, od początku istnienia samorządu powiatowego do 2018 roku reprezentowała lokalną społeczność w radzie powiatu.

Starosta gratuluje Marii Mioduszewskiej

Klub Sportowy Grawitacja – klub, który od 23 lat zaraża tańcem mieszkańców powiatu, a jego zawodnicy zdobywają tytuły Mistrzów Polski, Europy i Świata! Wielokrotnie byli wyróżniani i nagradzani przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki.

Grawitacja odznaczona przez starostę

Piotr Rytko – prezes Piaseczyńskiego WOPR oraz prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, oddział w Czersku. Autor publikacji historycznych na temat Urzecza, Góry Kalwarii i Czerska. Autor koncepcji zagospodarowania terenów nad Wisłą w powiecie piaseczyńskim. Organizator Święta Wisły na Urzeczu oraz wystawy fotograficznej „Z biegiem Wisły, z biegiem lat”.

Piotr Rytko

Władysław Grochowski – prezes Grupy Arche do której należy Hotel Koszary w Górze Kalwarii. Aktywnie włącza się w życie lokalnej społeczności, organizuje praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich w Górze Kalwarii, jest pełnomocnikiem Fundacji im. Leny Grochowskiej wspomagającej repatriantów.

Władysław Grochowski odznaczany przez starostę

Jacek Zalewski – tata Anioła Kuby Zalewskiego, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Dobra Wola, działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Obecnie realizuje projekt Farma Dobrej Woli – budowę pierwszych na świecie inteligentnych domów dla niepełnosprawnych. Jest organizatorem rodzinnej Tataspratakiady oraz Wolprezy – imprezy organizowanej w podziękowaniu dla wolontariuszy. Kawaler Orderu Uśmiechu.

Jacek Zalewski

Alfred Kohn – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, zaangażowany również społecznie w odkrywanie tożsamości i historii Tarczyna. Jest w posiadaniu 3000 fotografii ukazujących historię ziemi tarczyńskiej, na podstawie których został wydany album fotograficzny. Organizator wielu wydarzeń kulturalnych, m.in. Festiwalu Retro im. Mieczysława Fogga czy Tarczyńskiego Owocobrania. Współorganizator tarczyńskiej edycji „Szlachetnej Paczki”.

Alfred Kohn

Łukasz Owczarek – zaangażowany w działania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu piaseczyńskiego, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasecznie i Górze Kalwarii. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej brązowym krzyżem zasługi za działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Łukasz Owczarek z uczestnikiem WTZ

Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego – dzięki Towarzystwu wiele pięknych i wartościowych budynków Konstancina zostało wpisanych do rejestru zabytków. W 1990 roku zainaugurowało i zorganizowało obchody Dni Konstancina. Dba o tożsamość lokalną – organizuje spotkania poświęcone historii miasta, dawnym konstancińskim rodom, ludziom kultury i służby zdrowia. Od 12 lat jest aktywnym współorganizatorem Festiwalu Otwartych Ogrodów.

dr Czesława Gasik Prezes Towarzystwa

Stanisław Kiljańczyk – wieloletni sołtys Mrokowa, zaangażowany w życie lokalnej społeczności. Sponsor wydarzeń kulturalnych w Lesznowoli, pomysłodawca i organizator cyklicznych inscenizacji bitew historycznych na lesznowolskich polach. Z wnioskiem o nadanie odznaki dla Stanisława Kilijańczyka wystąpiła grupa mieszkańców załączając do wniosku 101 podpisów.

Stanisław Kiliańczyk

Dorota Anna Cichocka-Zawada – nauczyciel muzyki i terapeuta muzykoterapii w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach, społecznik służący edukacji i wychowaniu oraz usprawnianiu dzieci z niepełnosprawnością. Współtworzyła Katolicką Szkołę pod Żaglami.

Dorota Cichocka-Zawada z córką

Katarzyna Faliszewska – instruktorka harcerska od 2003 roku, komendantka Hufca ZHP w Piasecznie w latach 2011 – 2015. Działająca na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, zaangażowana w uroczystości patriotyczne i rocznicowe oraz w pozyskanie obecnej siedziby Hufca Piaseczno.

Katarzyna Faliszewska

Sławomir Pułka – były Komendant Hufca ZHP Piaseczno, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego w Piasecznie, zaangażowany na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, biorący aktywny udział w uroczystościach patriotycznych i rocznicowych.

Sławomir Pułka

Przeczytaj także