Nasi partnerzy

Włochy

Rzym i Ladispoli

Współpraca między XIII dzielnicą Rzymu a Powiatem Piaseczyńskim ma na celu wymianę dobrych praktyk w obszarze kształcenia integracyjnego i zawodowego, wspólne kształtowanie przestrzeni rozwoju lokalnych szkół i środowiska edukacyjnego, zwłaszcza w zakresie edukacji włączającej. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 18 października 2019 roku.

Osobne porozumienie o współpracy edukacyjno-wychowaczej ze szkołami partnerskimi we Włoszech (Scolastico Istituto Comprensivo „Corrado Melone” w Ladispoli oraz Scolastico Istituto d’Istruzione Superiore „Luigi Einaudi” w Rzymie) podpisali dyrektorzy piaseczyńskich szkół: Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkół Nr 2 oraz IV LO w Piasecznie. Strony zadeklarowały w nich wymianę doświadczeń oraz wspólną organizację szkoleń i konferencji. Planowane są również wymiany młodzieży.

Gruzja

Gurjaani

Umowy o partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami Powiatu Piaseczyńskiego i Gminy Gurjaani została odpisana 20 września 2018 roku.

Dokument ten zakłada tworzenie warunków do wszechstronniejszego rozwoju i wzmacniania przyjaznych stosunków pomiędzy regionami. Równocześnie samo-rządy deklarują w nim nawiązanie współpracy w obszarach: edukacji, kultury i sportu oraz gospodarki i turystyki.

Ukraina

Rejon Nowogród Wołyński

Partnerstwo zostało nawiązane Uchwałą III/9/07 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 25 stycznia 2007 roku.

Współpraca polega na wzajemnych kontaktach pomiędzy mieszkańcami obu regionów, inicjowaniu współpracy kulturalnej i sportowej oraz wymianie doświadczeń w zakresie funkcjonowania społeczności lokalnych.

Miasto Nowogród Wołyński

Umowa partnerska została podpisana 28 lipca 2012 roku. Obie strony deklarują w niej współpracę w dziedzinie kultury, sportu, ochrony środowiska, rolnictwa, edukacji, wymiany młodzieży i innych grup społecznych oraz współpracy gospodarczej.

Czarnogóra

Miasto Bar

Powiat Piaseczyński współpracuje z Miastem Bar w Czarnogórze na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XXV/4/09 z dnia 27 marca 2009 roku.

Celem współpracy jest umożliwianie wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami Powiatu i mieszkańcami Miasta Bar, inicjowanie wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania społeczności lokalnych. W chwili obecnej współpraca jest zawieszona.

Przeczytaj także