Czersk
Czersk
Czersk
Czersk
Czersk
Czersk
Czersk
Czersk
Czersk
Czersk
Czersk
Czersk
Czersk
Czersk
Czersk
Czersk

Czersk

Czersk jest jedną z najstarszych miejscowości, a także najstarszym ośrodkiem chrześcijaństwa na południowo-zachodnim Mazowszu.

Znajdują się tu ruiny gotyckiego zamku wzniesionego w II poł. XIV w. Do dziś zachowały się trzy charakterystyczne, górujące nad skarpą wiślaną wieże: dwie okrągłe baszty, południowa i zachodnia oraz zbudowana na planie czworokąta wieża bramna, a także fragmenty murów obronnych. Wieża bramna ma pięć kondygnacji i 20 m wysokości. Prowadzi do niej most nad fosą wzniesiony w 1762 r. z inicjatywy marszałka Franciszka Bielińskiego. Atrakcją zamku jest widok na okolicę ze szczytu wieży. U podnóża położonego na skarpie Wisły Czerska, aż po obwałowanie rzeki rozciągają się sady jabłoniowe. Wycieczka do Czerska to niezapomniane przeżycie zwłaszcza w okresie ich kwitnienia, na przełomie kwietnia i maja. Zamek otwarty jest codziennie w godzinach – kwiecień: 8.00 – 18.00, od maja do sierpnia: 8.00 – 20.00, wrzesień: 8.00 – 19.00, październik: 8.00 – 18.00, od listopada do marca: 8.00 – 16.00. Tel. 22 727 35 39.

Ślady osadnictwa w rejonie wzgórza zamkowego sięgają początków naszej ery. W XI w. istniał już gród. Czersk uzyskał prawa miejskie przed 1350 r. W XIII w. był siedzibą kasztelana. Zamek stanowił rezydencję książąt mazowieckich. Od 1247 r. Czersk był stolicą księstwa czerskiego. W 1252 r. przeniesiono tu z Grójca siedzibę archidiakonatu. Przez Czersk prowadziły ważne szlaki handlowe z Pomorza na Ruś i z Mazowsza na Śląsk. Była tu także przeprawa przez Wisłę. Miejscowość utraciła swe znaczenie na przełomie XIV i XV w.

Do dziś czytelny jest historyczny, średniowieczny układ urbanistyczny Czerska z rynkiem i siatką ulic, z których dwie najważniejsze to dawne trakty prowadzące w kierunku Warszawy (obecna ul. Warszawska) oraz w kierunku Warki (ul. Warecka).

Z zamkiem sąsiaduje, usytuowany na wzgórzu północnym, niewielki kościół parafialny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Zbudowany został w latach 1805 -1806, a przebudowany w 1900 r. według projektu Konstantego Wojciechowskiego. Kościół wzniesiony został na historycznym miejscu dawnego kościoła parafialnego. Źródła poświadczają istnienie parafii czerskiej już w XIII w.

Zamek w Czersku – www.zamekczersk.pl

Przeczytaj także