Ogólne informacje gospodarcze

Liczba mieszkańców: 185 tys. (dane GUS 2018 r.)

Powierzchnia: 621 km2

Gęstość zaludnienia: 298 os./km2

Stopa urbanizacji: 43,7%

Stopa bezrobocia: 3,9 % (sierpień 2019 r.)

Na terenie powiatu działa około 36 tys. podmiotów gospodarczych.

Powiat piaseczyński posiada wyjątkową lokalizację, która sprzyja inwestycjom i rozwojowi przedsiębiorczości. Położony jest na południowych obrzeżach Warszawy.

W granicach powiatu znajduje się sześć gmin: Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Tarczyn, Lesznowola oraz Prażmów.

Liczba mieszkańców systematycznie rośnie. Wiąże się to przede wszystkim ze znacznym napływem nowych mieszkańców zarówno z Warszawy, jak i z innych regionów kraju.

Powiat przyciąga wielu nowych inwestorów. Gminy konsekwentnie sprzyjają rozwojowi infrastruktury, podwyższają standardy życia mieszkańców. Promują też nowe rozwiązania technologiczne, proekologiczne, zdobywają certyfikaty zarządzania jakością usług i bezpieczeństwa informatycznego. Co roku samorządy gminne klasyfikowane są na wysokich miejscach w ogólnopolskich rankingach i odnoszą sukcesy w licznych konkursach.

Powiat Piaseczyński dysponuje połączeniami drogowymi i kolejowymi, a bliskość położonego w południowej części Warszawy portu lotniczego Okęcie zapewnia komunikację lotniczą zarówno krajową, jak i międzynarodową.

Przez teren powiatu przebiegają drogi krajowe z Warszawy: nr 79 w kierunku Warki i Kozienic, nr 7 w kierunku Krakowa, a także droga krajowa nr 50 stanowiąca trasę tranzytową dla ruchu ciężarowego na osi wschód-zachód. Powiat dysponuje również połączeniami kolejowymi, które zapewnia linia kolejowa łącząca Warszawę z Krakowem i południową częścią Polski.

Do atutów powiatu piaseczyńskiego zaliczyć należy dużą chłonność rynku wewnętrznego i wysoką dynamikę rozwoju infrastruktury technicznej oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego. Inwestorzy znajdują tu dobrą infrastrukturę otoczenia biznesu. W powiecie piaseczyńskim można mieszkać, pracować i odpoczywać. Chojnowski Park Krajobrazowy, uzdrowisko w Konstancinie, zamek w Czersku z XIV w. oraz pobliski ogród botaniczny w Powsinie – to najbardziej doceniane miejsca wypoczynku.

Powiat Piaseczyński charakteryzuje się ciągłym napływem nowych mieszkańców z terenu całej Polski, którzy wybierają to miejsce do zamieszkania. Dostępność do osób z kwalifikacjami z różnych branż, czyni Powiat Piaseczyński dobrym miejscem do inwestowania i rozwijania działalności.

Szkoły średnie z terenu Powiatu Piaseczyńskiego kształcą młodych mechaników, informatyków, rehabilitantów, logistyków, elektroników, monterów, fryzjerów oraz kucharzy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia różnorodność wśród nowych pracowników, jak i dostęp do wykwalifikowanej kadry.

W południowej i wschodniej części powiatu ważną gałęzią gospodarki jest rolnictwo, przede wszystkim sadownictwo i uprawa warzyw. Najwięcej gruntów użytkowanych rolniczo znajduje się w gminach Góra Kalwaria i Tarczyn.

Przeczytaj także