Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna

Miasto Konstancin-Jeziorna powstało w 1969 roku w wyniku połączenia miast Konstancin-Skolimów i Jeziorny.


Początki Jeziorny sięgają XV wieku, kiedy to nad rzeką Jeziorką funkcjonowały młyny. Jeden z nich dał początek manufakturze papierniczej, która w 1775 roku, dzięki wsparciu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, stała się Królewską Fabryką Papieru. Na papierze wyprodukowanym w Jeziornie spisano Konstytucję 3 Maja. W 1889 roku właścicielem papierni stało się Towarzystwo Akcyjne Mirkowskiej Fabryki Papieru, które przeniosło produkcję papieru z Mirkowa pod Wieruszowem właśnie do Jeziorny. Dla pracowników, których przeniesiono wraz z produkcja, wybudowano osiedle pracownicze nazywane od tamtej pory Mirków. Istniejące od 2002 roku centrum handlowe Stara Papiernia stoi w miejscu powstałej w XIX wieku części kompleksu Fabryki Papieru.


To dzięki rozpoczęciu produkcji w połowie XIX wieku kolorowego glansowanego papieru w papierni w Jeziornie rozpowszechniła się niezwykła polska sztuka ludowa – wycinanka.


Konstancin natomiast został założony w 1897 roku. Hrabia Witold Skórzewski rozparcelował część majątku oborskiego i przeznaczył go na letnisko o nazwie Konstancya (od imienia swojej matki) dla bogatych mieszkańców stolicy. Wkrótce na działkach o powierzchni ok. 3300 m.kw. stanęły przepiękne, duże wille (do I wojny światowej ponad 100), otoczone wspaniałymi ogrodami. Powstało także wiele pensjonatów, dwa parki, dworzec kolei wąskotorowej. Na granicy Konstancina i Skolimowa w 1903 roku Hugon Seydel wybudował pierwszy zakład przyrodoleczniczy. Dzisiaj w wyremontowanej Hugonówce mieści się Konstanciński Dom Kultury.


W 1917 roku Konstancin otrzymał status uzdrowiska. W tym samym roku uzdrowiskiem stał się także Skolimów. Konstancin stracił status w czasie II wojny światowej.


Podczas II wojny światowej w Oborach funkcjonowało niemieckie lotnisko polowe.


Po wojnie Konstancin stał się miejscem z licznymi sanatoriami i szpitalami, powstał m.in. Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej i Szpital Rehabilitacji Neurologicznej, a także znane na świecie Stołeczne Centrum Rehabilitacji Narządów Ruchu STOCER.
W latach sześćdziesiątych odkryto w Konstancinie bogate złoża solanki, dzięki czemu w 1972 roku Konstancin-Jeziorna odzyskuje statut uzdrowiska, a w 1978 roku została oddana do użytku pierwsza część tężni solankowej będącej do dziś atrakcją Parku Zdrojowego.


W gminie Konstancin-Jeziorna, nad wiślanym starorzeczem, znajduje się piękny dwór w Oborach, w którym do niedawna mieścił się założony w 1948 roku Dom Pracy Twórczej dla artystów. Tworzyli tam Maria Dąbrowska, Marek Hłasko, Konstanty Ildefons Gałczyński, Jan Brzechwa czy Zbigniew Herbert.


W miejscowości Słomczyn znajduje się kościół św. Zygmunta, wzniesiony w latach 1719-1725 oraz cmentarz z ciekawą kaplicą nagrobną rodziny hrabiów Potulickich z końca XIX wieku. Niedaleko Słomczyna, w Turowicach, znajduje się romantyczny park – z akweduktami i neogotycką kaplicą.


Przez Konstancin-Jeziornę przepływa rzeka Jeziorka, która wpada na terenie gminy do Wisły. Wzdłuż Wisły rozciągał się mikroregion etnograficzny Urzecze.


W Oborach na terenie lasów łęgowych utworzono piękny i trudno dostępny rezerwat Łęgi Oborskie.

Tężnia solankowa w Konstancinie-Jeziornie

Niemal od początku istnienia Konstancina istnieje tu park zdrojowy. Jego urządzanie zakończono już w 1899 r. nadając mu styl angielski, dzięki czemu w sposób sztuczny zwiększona została różnorodność krajobrazu. W latach 70-tych XX w. w parku wybudowana została tężnia solankowa wykorzystująca miejscowe źródła termalne.

Od północy Konstancin graniczył z miejscowością Jeziorna, która od II poł. XVIII w. zaczęła się rozwijać jako ośrodek produkcji papieru. Zakład papierniczy, która tu powstał, był najstarszym tego typu zakładem na Mazowszu (pierwotna nazwa: Królewska Fabryka Papieru). Na wyprodukowanym w nim papierze utrwalono dokumenty Sejmu Czteroletniego (1788-1792) oraz Konstytucję 3 Maja (1791). W I poł. XIX w. równocześnie z odbudową (po pożarze) młyna do produkcji masy papierniczej, powstało osiedle dla robotników oraz siedziba właściciela. W kolejnych dziesięcioleciach osiedle było rozbudowywane, stanowiąc trzeci obok Żyrardowa i Marek tak dobrze zachowany zespół fabrycznej architektury mieszkaniowej na Mazowszu. Papier produkowano w dwóch zakładach, tzw. górnym i dolnym. W 1836 r. nowy inwestor, Bank Polski, zakupił na potrzeby produkcji Stara Papierniapapieru nowoczesną maszynę wytwarzającą papier w systemie ciągłym, pierwszą tego rodzaju na ziemiach polskich. Maszyna ustawiona została w zakładzie górnym. Od tego czasu rozpoczyna się w Jeziornie produkcja na skalę przemysłową. W końcu XIX w. papiernię w Jeziornie zakupiło Akcyjne Towarzystwo Mirkowskiej Fabryki Papieru. Na przełomie XIX/XX w. fabryka w Jeziornie przeżywa gwałtowny rozwój, przy czym na znaczeniu traci zakład górny, a rozbudowywany jest zakład dolny. Po II wojnie światowej fabryka zyskuje nazwę Warszawskie Zakłady Papiernicze. W latach 90-tych XX w. zakłady zostały kupione przez fiński koncern Metsa Tissue. Na miejscu dawnego zakładu górnego, który spłonął w 1984 r., otworzone zostało w 2002 r. nowoczesne centrum handlowe „Stara Papiernia”, nawiązujące architekturą do starych zabudowań pofabrycznych.

W 1968 r. letniska Konstancin, Skolimów i Królewska Góra, sąsiednie miejscowości Klarysew i Chylice oraz Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi PannyJeziorną połączono w jeden organizm administracyjny, tworząc miasto Konstancin-Jeziorna. W 1972 r. miasto uzyskało status uzdrowiska. Dziesięć lat wcześniej odkryto na terenie Konstancina, na głębokości 1750 m gorące źródła solankowe posiadające wartości lecznicze. Informacje na temat możliwości leczenia uzdrowiskowego dostępne są na stronie: www.uzdrowisko-konstancin.pl

Kościół pw. Matki Bożej AnielskiejKościół pw. Matki Bożej Anielskiej – neogotycki, powstał w latach 1903-06 wg projektu Bronisława Brochwicz-Rogóyskiego i Władysława Kossowskiego.

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – neogotycki, wybudowany wg projektu Józefa Piusa Dziekońskiego w 1911 r.

Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny – neogotycki, wybudowany wg projektu Stanisława Kudery w 1909 r.

Zainteresowani historią Konstancina-Jeziorny i okolicznych miejscowości znajdą informacje na:
www.muzeumkonstancina.pl  

Przeczytaj także