Pomoc prawna w 2020 roku

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z powyższym przed skorzystaniem z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokładnie wypełnić i złożyć pisemne oświadczenie osobie, która będzie udzielała pomocy według wzoru (oświadczenie – do pobrania >>>). Formularz oświadczenia dostępny jest również w punkcie udzielającym pomocy.Oświadczenia przechowywane są przez Starostę Powiatu Piaseczyńskiego przez 3 lata od daty ich złożenia i mogą być weryfikowane w celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielanej pomocy (informacja RODO – do pobrania >>>).  Szczegółowe informacje dotyczące pomocy, zgłaszania wniosków i uwag znajdują się w poradniku pomocy (Poradnik – do pobrania >>>).

Rezerwacji wizyt w dowolnie wybranym punkcie (lista poniżej) można dokonywać telefonicznie z wyprzedzeniem 1-dniowym) w dni robocze pod numerami;
– 22 756 62 15 w godzinach 8.30 – 15.00
– 22 756 65 91 w godzinach 10.00 – 12.00
Przy dokonywaniu rezerwacji należy podać operatorowi dowolny numer 3-cyfrowy, który będzie identyfikować rezerwację przy zgłoszeniu się do punktu.

UWAGA: Pod w/w numerami dokonuje się wyłącznie rezerwacji wizyty, nie udziela się informacji o zasadach udzielania pomocy.

W przypadku zgłoszenia się do punktu bez telefonicznej rezerwacji wizyty, należy uwzględnić, że pierwszeństwo uzyskania pomocy mają osoby z rezerwacji telefonicznej i czas oczekiwania na poradę może być wydłużony, lub porada może być w danym dniu nie udzielona. Kobiety w ciąży są przyjmowane poza kolejnością.   

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

Poznaj swoje prawa

Przeczytaj także