Rekrutacja 2020/2021

Wyjaśnienia Kuratorium Oświaty

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych

Startujesz od:

– zapoznania się ze szczegółową ofertą szkół. Możesz wejść na stronę internetową każdej szkoły uczestniczącej w naborze (wykaz szkół Powiatu Piaseczyńskiego dostępny na stronie www.piaseczno.pl w zakładce Rekrutacja 2020/2021) .

– Od 4.06.20120 r. pod adresem https://warszawa.edu.com.pl zapoznania się z ofertą edukacyjną wszystkich szkół będących w elektronicznym systemie naboru tj. szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Piaseczyński, Gminę Góra Kalwaria, Gminę Tarczyn oraz szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę.

Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół i oddziałów. W przypadku wyboru kształcenia w zawodach należy wziąć pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki.

Wybór szkoły ponadpodstawowej powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami i możliwościami.
Możesz wybierać spośród następujących typów szkół:
 liceum ogólnokształcące,
 technikum,
 branżowa szkoła I stopnia.
UWAGA: Elektroniczny system naboru jest wspólny dla szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Piaseczyński, Gminę Góra Kalwaria, Gminę Tarczyn oraz m.st. Warszawę.

baner na szkolenie z obsługi systemu

Absolwenci szkół podstawowych z terenu Powiatu Piaseczyńskiego korzystają z naboru elektronicznego, poprzez:

  1. wejście na stronę https://warszawa.edu.com.pl/kandydat
  2. założenie konta wprowadzając nr PESEL i tworząc hasło dostępu
  3. wypełnij wniosek wybierając dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
    PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.
    UWAGA! Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały cieszące się dużą popularnością albo wszystkie oddziały w szkołach od lat przyjmujących kandydatów wyłącznie z wysoką punktacją, zmniejszysz swoje szanse na szczęśliwy nabór. Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz za świadectwo oraz egzamin i porównaj z punktacją w interesujących Cię klasach.
  4. wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie oraz poproś jednego z rodziców o podpisane wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica złożony w szkole pierwszego wyboru.
  5. zanieś osobiście lub wyślij elektronicznie wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

UWAGA: Wniosek tylko wypełniony a nie złożony nie bierze udziału w rekrutacji, kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie w niej oryginałów dokumentów.

Kontakt w przypadku pytań: 22 756 61 06, 22 756 61 10, k.szostak@piaseczno.pl

UWAGA: W związku z aktualną sytuacją epidemiczną zachowaj zasady bezpieczeństwa i wymogi sanitarne składając dokumenty w szkole.

Wykaz adresów e-mail szkół utworzonych na potrzeby przesyłania scanów/zdjęć wniosków kandydatów wydrukowanych i podpisanych z elektronicznego systemu naboru VULCAN:

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – konsultacje do 13 maja

Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

W pliku do pobrania znajduje się plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Piaseczyński na rok szkolny 2020/2021.

Oferta edukacyjna Powiatu obejmuje po 452 miejsca w liceach ogólnokształcących i technikach, 104 w szkołach branżowych oraz 12 w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych. Proponujemy naukę w 12 kierunkach i 18 zawodach –  szczegóły w plikach poniżej.

UWAGA: Elektroniczny system naboru jest wspólny dla szkół Powiatu Piaseczyńskiego i szkół warszawskich.
Absolwenci mogą aplikować do dowolnej liczby szkół.

Przeczytaj także