Rekrutacja 2020/2021

W pliku do pobrania znajduje się plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Piaseczyński na rok szkolny 2020/2021.

Oferta edukacyjna Powiatu obejmuje po 452 miejsca w liceach ogólnokształcących i technikach, 104 w szkołach branżowych oraz 12 w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych. Proponujemy naukę w 12 kierunkach i 18 zawodach –  szczegóły w pliku poniżej.

Przeczytaj także