Rekrutacja 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – konsultacje do 13 maja

Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

W pliku do pobrania znajduje się plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Piaseczyński na rok szkolny 2020/2021.

Oferta edukacyjna Powiatu obejmuje po 452 miejsca w liceach ogólnokształcących i technikach, 104 w szkołach branżowych oraz 12 w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych. Proponujemy naukę w 12 kierunkach i 18 zawodach –  szczegóły w plikach poniżej.

UWAGA: Elektroniczny system naboru jest wspólny dla szkół Powiatu Piaseczyńskiego i szkół warszawskich.
Absolwenci mogą aplikować do dowolnej liczby szkół.

Przeczytaj także