| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

 

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1254 r. Tarczyn był dogodnie położony na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Radomia do Warszawy i Zakroczymia oraz z Lublina przez Łowicz do Poznania.

W 1353 r. książę mazowiecki Kazimierz I nadał osadzie prawa miejskie magdeburskie. Wraz z lokacją książę ufundował w mieście kościół pw. św. Mikołaja. W XVI w. Tarczyn był siedzibą powiatu. Podobnie jak wiele innych ośrodków na ziemiach polskich, miasto zostało splądrowane przez armię szwedzką w czasie „potopu” w poł. XVII w. Poważne zniszczenia przyniósł także pożar w 1704 r. W 1869 r. na mocy ukazu carskiego Tarczynowi odebrano prawa miejskie. W 1953 r. przez Tarczyn przeprowadzona została linia kolejowa łącząca miasto ze Skierniewicami i Pilawą. W 1966 r. wybudowano Mazowieckie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego. Od 1 stycznia 2003 r. Tarczyn ponownie posiada status miasta.

tarczn
tarczyn2
tarczyn4
tarczyn6
tarczyn3
kosciolTarczynd

 

Kościół pw. św. Mikołaja – budowa murowanej świątyni rozpoczęła się w pierwszych dziesięcioleciach XVI w. W latach 1623-30, dzięki staraniom sekretarza królewskiego Gabriela Prowansjusza, kościół został gruntownie przebudowany. Z tego okresu pochodzi chrzcielnica z czerwonego marmuru, na której widnieje herb fundatora. Kolejny remont przeprowadzany był w latach 1840-42. Wnętrze kościoła zachowało gotycki charakter, choć silne są późniejsze elementy barokowe. Znajdują się tu epitafia Kazimierza Jana Szczuki - biskupa chełmińskiego, Marcina Dębskiego - burgrabiego i wicestarosty czerskiego oraz Gabriela Prowansjusza - sekretarza królewskiego. Z XVII w. pochodzi barokowy prospekt organowy, a z XVIII w. ambona. Na cmentarzu przykościelnym znajdują się dobrze zachowane nagrobki pułkownika wojsk polskich Józefa Godlewskiego wraz z rodziną oraz Stefana Rostkowskiego, pochodzące z pierwszej poł. XIX w.

Dzwonnica – klasycystyczna, wzniesiona w 1842 r., wbudowana w obręb muru kościelnego.

Dawny zajazd – budynek z pocz. XIX w. służył jako zajazd pocztowy. Poczta w Tarczynie była jednym z pierwszych urzędów w Królestwie Polskim, nosiła nr 11. Zajazd tarczyński stanowił jedną z najważniejszych stacji na trasie przez Grójec do Krakowa. Znajdował się tutaj punkt wymiany koni do dyliżansów, noclegownia i karczma dla pocztylionów.

Cmentarz parafialny – założony na przełomie XVIII/XIX w. Zachowały się nieliczne stare pomniki nagrobne. Jednym z najstarszych jest nagrobek ostatniego, przed odebraniem praw miejskich w XIX w., burmistrza Tarczyna Stanisława Augusta Woyde, który zmarł w 1873 r. Wśród innych starych mogił można wymienić groby Stanisława Błędowskiego, Franciszka Kornatowskiego czy Franciszka Łobodowskiego. Na cmentarzu znajduje się również zbiorowa mogiła powstańców poległych w 1863 r., a także groby tarczyńskich księży. Wśród nich spoczywa bohater II wojny światowej - ks. Czesław Oszkiel.