Budżet 2017 uchwalony

W czwartek, 22 grudnia Rada Powiatu podczas XXVI sesji podjęła uchwałę budżetową na rok 2017. „Za” było 23 radnych, 1 „przeciw”, 3 wstrzymało się od głosu.

Planowane dochody wynoszą ponad 224,1 mln zł, a przyszłoroczne wydatki kształtują się na poziomie 220,1 mln zł, w tym 27,2 mln zł to wydatki majątkowe. Nadwyżkę budżetu w wysokości ponad 4 mln zł przeznaczono na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych oraz na wykup obligacji komunalnych. Ustalono 28 zadań inwestycyjnych, przeznaczając na nie blisko 26 mln zł.

Do największych i najbardziej kosztownych zadań należą:

– przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie – 5 500 000 zł,
– rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza – 3 650 000 zł,
– przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej – 3 000 000 zł,
– przebudowa oraz termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Chyliczkowskiej 14 – 2 000 000 zł,
– termomodernizacja budynku ZS RCKU przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie – 2 500 000 zł,
– rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W (Gmina Góra Kalwaria) wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP – 1 600 000 zł,
– budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W (Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Sierzchów-Czarny Las-Krępa) – 1 500 000 zł,
– przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew-Łbiska, w tym wykonanie dokumentacji – 700 000 zł.

Procentowo największą pozycję w budżecie stanowi oświata (31,9%). W 2017 r. przeznaczono na nią 70,3 mln zł i ustalono 7 zadań inwestycyjnych. Na drugim miejscu jest pomoc społeczna (19,8 % wszystkich wydatków) z 43,6 mln zł. Warto podkreślić, że ponad 22,3% wydatków bieżących stanowi tzw. „janosikowe”, które wyniesie aż 43 mln zł. Dwa lata temu Powiat odprowadził z tego tytułu 36,3 mln, a w ubiegłym roku 41,3 mln zł. Jak wspomniano na wstępie wydatki na inwestycje wyniosą około 26 mln zł. W budżecie nie założono zaciągania kredytów, natomiast 4,5 mln zł zostanie przeznaczone na spłatę zobowiązań z lat poprzednich.
 

 

Przeczytaj także