Pożegnanie ks. Jędryszka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29 grudnia 2016 roku zmarł w wieku 88 lat, ś.p. ks. kanonik Ireneusz Jędryszek, długoletni proboszcz w Zalesiu Dolnym.

W kapłaństwie przeżył 64 lata: święcenia przyjął z rąk abp. Stefana Wyszyńskiego w 1952 r. Pochodził z Grajewa.

Był budowniczym kościoła w Zalesiu Dolnym i proboszczem parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w latach 1967-1996. Po przejściu na emeryturę od 1996 r. mieszkał w parafii jako rezydent.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w środę, 4 stycznia 2017 roku o godz. 11.00 w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym, po którym nastąpi pochowanie ciała w przykościelnej krypcie.

Wyrazy głębokiego współczucia składają:

Rada oraz Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

Przeczytaj także