Edukacja – bieżąca sytuacja w placówkach powiatowych

Zajęcia dydaktyczne we wszystkich szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Piaseczyński, również w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie i punktach zamiejscowych w Tarczynie i Górze Kalwarii są zawieszone. Wszystkie szkoły i placówki organizują kształcenie na odległość, tzw. zdalne.

Szkoły

Nauczyciele wspierają i zachęcają uczniów do samodzielnej nauki poprzez przekazywanie materiałów do pracy w domu za pomocą:

– dziennika elektronicznego,

– stron internetowych szkół,

– mailingu do rodziców w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych wysyłania materiałów bezpośrednio do młodzieży,

– kanałów komunikacji społecznej i komunikatorów internetowych,

– aplikacji internetowych,

– videokonferenecji,

– lekcji na kanale internetowym.

Obecnie szkoły przechodzą na prowadzenie kształcenia na odległość, tzw. nauczania zdalnego, aby uczniowie mogli kontynuować naukę zgodnie z obowiązującą podstawą programową.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia oferuje swoją pomoc za pomocą maili oraz porad telefonicznych, zarówno dla rodziców jak i nauczycieli ze szkół i placówek będących pod jej opieką. Specjaliści byli i są do dyspozycji rodziców prowadząc zdalnie porady w zakresie sposobu wspierania i stymulowania rozwoju dziecka.

Pracownicy Poradni kontynuują pracę i na bieżąco przekazują informację rodzicom na temat gotowych orzeczeń i opinii oraz sposobu ich odbierania. Proponowaną formą jest wysyłka elektroniczna na wskazany adres mailowy. Tą samą drogą przyjmowane są wnioski o wydanie opinii, informacji i orzeczenia.

Przeczytaj także