Nieodpłatna pomoc prawna dla jednoosobowych firm

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii.

Od 16 maja 2020 roku nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

W czasie epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie poradnictwa obywatelskiego może się odbywać za pomocą maila, telefonu oraz poza lokalem punktu.

Więcej informacji i kontakty do punktów

Przeczytaj także