Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców i organizacji

Jaki informuje PUP Piaseczno do 14 maja wypłacono 2.600 pożyczek na łączną kwotę 12.885.659 zł. Łącznie na wsparcie w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” przeznaczonych jest 39,5 mln zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Pożyczka udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tysięcy zł. Mogą się o nią ubiegać mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.

Od dnia 18 kwietnia o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Więcej informacji oraz formularze dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy

Tel. 22 737 62 12.

15 kwietnia 2020 roku ruszył nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest:
• wykazanie spadku obrotów gospodarczych
• złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy

Tel. 22 737 62 14.

Od 15 kwietnia 2020 roku trwa także nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy

Tel. 22 737 62 21 (24, 33).

Także od 15 kwietnia trwa nabór wniosków od organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w następstwie wystąpienia COVID-19.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest:
– wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej
– złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce siedziby, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (tj 15.04-28.04.2020).

Więcej informacji oraz formularze dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy

Tel. 22 737 62 21 (24, 33).

Dokumenty należy składać:

• poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym,
• pocztą czy przesyłką kurierską na adres ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno,
• w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do siedziby PUP ul. Szkolna 20.

Kompletne wnioski rozpatrzone będą maksymalnie w ciągu 30 dni od daty wpływu do urzędu.

W związku z nieustającym, dużym zainteresowaniem przedsiębiorców otrzymaniem wsparcia ramach „Tarczy antykryzysowej” informujemy, że nabory wniosków o:
– udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników,
– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych, zostają przedłużone o kolejny okres od 29 kwietnia do 26 maja 2020 r.

Przeczytaj także