Powiat Piaseczyński w czołówce Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego

Powiat Piaseczyński zajął 19. miejsce (na 314 powiatów) w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego.

Ekonomiści przeanalizowali finanse 2790 polskich gmin, miast i powiatów. Badali sposób gospodarowania pieniędzmi, pracowali na „twardych danych” – oficjalnych sprawozdaniach finansowych, jakie każda jednostka samorządu terytorialnego składa do Okręgowej Izby Obrachunkowej. Zespół badawczy wybrał siedem wskaźników: najważniejszych i najczęściej omawianych w literaturze fachowej. Są to:

 • Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.
 • Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.
 • Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.
 • Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
 • Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń.
 • Relacja zobowiązań do dochodów ogółem.
 • Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Wskaźniki te zostały wyliczone dla każdej jednostki samorządu terytorialnego objętej badaniem. Zespół badawczy pracował pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W skład jego zespołu weszli także naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

– Miło mi przekazać, że Państwa powiat znalazł się w czołówce Rankingu. To duże wyróżnienie, ale przede wszystkim obiektywna ocena wysokiej jakości prac władz i urzędników samorządowych oraz potwierdzenie kompetentnych działań radnych, którzy decydują o kierunku rozwoju Państwa małej Ojczyzny – napisał w swoim liście Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów i organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce to opracowanie kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone siedmioma aktualnymi, najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi. Samorządy zostały podzielone na pięć kategorii:  gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu oraz powiaty ziemskie. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: 

 • gmina Dobra, 
 • gmina Konstancin-Jeziorna, 
 • Józefów, 
 • powiat wrocławski,
 • miasto Tychy. 

Gratulujemy Gminie Konstancin-Jeziorna, która została liderem w swojej kategorii. Brawa należą się także Gminie Piaseczno, która uplasowała się na 4 miejscu.

 Obecne zestawienie dotyczy danych z 2019 r. Wyniki są interesujące nie tylko dla samorządowców. To także źródło wiedzy dla przedsiębiorców poszukujących terenów, w których inwestycje będą dobrze wspierane przez lokalne władze, oraz dla mieszkańców, którzy mogą w ten sposób sprawdzić, jak publicznymi pieniędzmi gospodarują ich lokalne władze.

– Każdy z nas, w powszechnych wyborach decyduje, kto rządzi jego małą Ojczyzną. Interesujmy się więc ekonomią, obserwujmy i porównujmy działania samorządów. Wybierajmy najlepszych gospodarzy. Niech jednym z kryteriów oceny podejmowanej przy urnie będzie analiza skutecznego zarządzania finansami. Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego może w tym pomóc – podkreślają jego twórcy.

Więcej informacji: https://www.forum-ekonomiczne.pl/ranking/

Przeczytaj także