Statystyki

Powierzchnia ogółem: 

w ha: 62 104 
w km2: 621

ludność: 184,9 tys. (XII 2018) w tym:
kobiety: 96,3 tys.
mężczyźni: 88,6 tys.

Liczba podmiotów gospodarczych: 36 tys.

Powiat Piaseczyński zajmuje 2 miejsce w liczbie podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon na 10 tys. ludności. Jest w czołówce (2 miejsce) pod względem budowanych i oddawanych do użytkowania mieszkań. Od lat notowana jest relatywnie niska stopa bezrobocia: 3-4%. Wskaźnik dochodów własnych budżetu powiatu na 1 mieszkańca daje powiatowi 1 miejsce w województwie. Powiat plasuje się na 2 miejscu jeśli chodzi o saldo migracji. 

Przyrost naturalny wynosi 2,8 proc.

Szczegółowe dane statystyczne dla powiatu piaseczyńskiego oraz gmin wchodzących w jego skład, dotyczące m.in. ludności, rynku pracy, podmiotów gospodarczych, przemysłu, rolnictwa, handlu, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej, leśnictwa, dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego, ochrony zdrowia, opieki społecznej, szkolnictwa dostępne są na stronie internetowej Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Portret statystyczny powiatu opracowany przez Urząd Statystyczny w Warszawie

Wszystkie dane wg stanu na 2018 rok.

Przeczytaj także