Szpital św. Anny wznawia porody rodzinne

Po uwzględnieniu zaleceń Konsultanta Krajowego ds. ginekologii i położnictwa oraz po opracowaniu dodatkowych zasad opartych na wytycznych epidemiologicznych szpital św. Anny uruchamia możliwość porodów rodzinnych.
Są one możliwe po uwzględnieniu poniższych zasad bezpieczeństwa:

 1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć tylko jedna osoba towarzysząca.
 2. Osoby przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez min. 7 dni przed terminem ograniczyć do minimum kontakty z innymi osobami w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem.
 3. Osoba towarzysząca w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją bez styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19.
 4. Przy przyjęciu do szpitala osoba towarzysząca przechodzi triage i podlega tym samym procedurom co pacjentka rodząca tj. ma sprawdzaną temperaturę ciała oraz musi wypełnić ankietę epidemiologiczną.
 5. Po wstępnym badaniu pacjentki i analizie ankiety epidemiologicznej decyzje o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz lub położna Izby Przyjęć.
 6. Osoba towarzysząca przez cały pobyt w Sali porodowej zachowuje bezpieczny – 2 metrowy – dystans wobec personelu medycznego oraz ma założoną maskę ochronną, fartuch ochronny, ochraniacze na buty oraz często dezynfekuje ręce.
  Szpital zapewnia powyższe środki ochrony, z wyjątkiem masek dla osób towarzyszących – należy mieć je ze sobą w liczbie przynajmniej 5 szt.
 7. Osoba towarzysząca nie może opuszczać wskazanej sali porodowej. W przypadku zabiegów medycznych może zostać poproszona o opuszczenie Sali i czekanie we wskazanym miejscu.
 8. Po porodzie osoba towarzysząca może przebywać w sali z pacjentką i dzieckiem przez 2 godziny.
 9. Osoba towarzysząca nie uczestniczy w porodzie zabiegowym lub przez cesarskie cięcie.
 10. Nieprzestrzeganie zasad lub zaleceń personelu może skutkować nakazem natychmiastowego opuszczenia szpitala.
 11. Szpital zastrzega sobie prawo do zmian decyzji w trybie natychmiastowym.

Przeczytaj także