Zbiórki krwi

Zapraszamy krwiodawców 20 maja do Piaseczna i 22 maja do Góry Kalwarii.

20 maja w godz. 9.00 – 13.00 zbiórka odbędzie się przy Krzyżu Papieskim w Piasecznie.

Organizator: PCK Piaseczyńsko – Grójecki Oddział Rejonowy.

22 maja w godz. 9.00 – 12.30 zbiórka odbędzie się przy hali sportowej OSiR w Górze Kalwarii, ul. Białka 7.

Organizator: Klub Honorowych Dawców Krwi w Górze Kalwarii.

27 maja w godz. 9.00 – 13.00 zbiórka odbędzie się przy Krzyżu Papieskim w Piasecznie.

Organizator: PCK Piaseczyńsko – Grójecki Oddział Rejonowy.

Z uwagi na Covid-19 zachowane zostaną wszystkie niezbędne procedury bezpieczeństwa oraz higieny.

Jeśli spełniasz poniższe warunki, możesz zostać dawcą krwi nawet podczas epidemii:
– w ostatnim czasie nie przebywałeś poza granicami Polski,
– nie miałeś kontaktu z osobą chorą na Covid-19 lub objętą kwarantanną,
– twój ogólny stan zdrowia jest bardzo dobry,
– ważysz powyżej 50 kg,
– nie chorowałeś na żółtaczkę,
– w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonanego zabiegu operacyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała.

W obecnej sytuacji jest kilka dodatkowych pytań o ogólny stan zdrowia. Szczególną uwagę zwraca się na to, czy dawca krwi nie ma takich objawów jak:
– gorączka,
– suchy kaszel,
– płytki oddech/duszności,
– ból mięśni,
– zmęczenie,
– ból gardła.

Rozprzestrzeniający się SARS-CoV-2 sprawił, że punkty i centra krwiodawstwa wprowadziły dodatkowe zabezpieczenia i procedury, takie jak:
– w przypadku kolejki, należy zachować bezpieczny odstęp – 2 metry,
– robiony jest wstępny pomiar temperatury ciała,
– do punktu pobrań można wejść pojedynczo,
– należy zdezynfekować ręce,
– należy założyć maseczkę ochronną,
– trzeba wypełnić ankietę dotyczącą pobytu za granicą i stanu zdrowia.

Przeczytaj także