Tabelka zamiast przelewu

Powiat Piaseczyński poprosił Gminę Lesznowola o pokrycie kosztów oświetlenia odcinka ulicy Szkolnej. W odpowiedzi Gmina opublikowała na swojej stronie internetowej wyliczenie wysokości pomocy finansowej udzielonej Powiatowi w latach 2005-2020.

Według urzędników z Lesznowoli, w latach 2005-2020, wysokość wsparcia finansowego na rzecz Powiatu wyniosła prawie 25 mln zł. Zdaniem Powiatu kwota, którą Lesznowola wsparła powiatowe inwestycje jest niższa.

Tabelka zawiera błędy. Po pierwsze, kwoty w kolumnach po prostu się nie sumują. Po drugie, znalazły się w niej zadania, które nigdy nie były realizowane przez Powiat, np.: „Przewóz osób – linie autobusowe ZTM”, „Udział w kontach wspólnego biletu” oraz dotacja dla Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji projektowej drogi wojewódzkiej nr 721.

Niektóre pozycje zostały policzone dwa razy jak w przypadku ul. Żwirowej w Wilczej Górze, która została ujęta w roku 2017 i 2018.

Zaskakują też wyliczenia kosztów utrzymania filii Starostwa sięgające 240 tysięcy złotych rocznie. Liczby te nie zostały szczegółowo wyjaśnione. Powiat takich kwot nigdy nie otrzymał. A szkoda, bo to na wniosek Gminy Powiat deleguje dodatkowo zatrudnionych pracowników, żeby mieszkańcy  „sprawy powiatowe” mogli załatwić na miejscu.

Z drugiej strony, nie uwzględniono prawie 2 mln zł, które Gmina przekazała Powiatowi w 2006 roku na remont dróg.

­- Mam wrażenie, że ten dokument był pisany niedbale, w pośpiechu – zauważa Starosta Piaseczyński Ksawery Gut i podkreśla, że wyliczenie pojawiło się po tym, gdy Powiat, zgodnie z przepisami prawa energetycznego, poprosił o pokrycie kosztów oświetlenia odcinka ul. Szkolnej w Lesznowoli, które jest zadaniem własnym Gminy.

­- Nie przypuszczałem, że w odpowiedzi, zamiast przelewu, zobaczę tabelkę z wyliczeniami z ostatnich piętnastu lat  – podsumowuje Ksawery Gut.
­- Szkoda, bo na takich przepychankach tracą tylko mieszkańcy.

Przeczytaj także