Zapisy na projekt z pierwszej edycji BO – rejsy drewniana szkuta po Wiśle – trwają.

Zgłoś swój projekt do Budżetu Obywatelskiego do 16 lipca

Do czwartku 16 lipca można zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego 2021. W ten weekend startuje także pierwszy projekt z BO2020 – rejsy drewnianą szkutą po Wiśle.

Zgłaszanie projektów odbywa się poprzez stronę https://powiat-piaseczynski.budzet-obywatelski.org/. Można także wydrukować (z tej samej strony) formularz i przynieść wypełniony do Starostwa lub wysłać do nas pocztą (ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno).

W ramach powiatowego BO mogą być realizowane projekty, które służą mieszkańcom Powiatu, które mieszczą się w zadaniach własnych powiatu, są ogólnodostępne – czyli dostępne dla wszystkich mieszkańców powiatu, bez opłat za korzystanie oraz oczywiście są zgodne z prawem.

Projekty zgłaszane w ramach Budżetu mogą obejmować w szczególności działania inwestycyjne, jak również wydarzenia o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym, integrującym mieszkańców.

Projekty realizowane w Budżecie mogą dotyczyć wyłącznie spraw pozostających w zakresie wynikającym z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19980910578/U/D19980578Lj.pdf

Projekty twarde (czyli inwestycyjne: jak mural, zasadzenie drzewa czy budowa chodnika) muszą być zlokalizowane na mieniu powiatu. Projekty miękkie (jak warsztaty, koncerty czy pikniki) mogą być natomiast zlokalizowane na dowolnym mieniu, prosimy jednak pamiętać o zgodzie właściciela.

W rozpoznaniu, które drogi są powiatowe pomocna będzie mapa: http://gis.piaseczno.pl/maps/map

W tej edycji do złożenia projektów nie wymagamy list poparcia.

Prosimy także pamiętać o podawaniu adresu mailowego i telefonu, w razie pytań czy wątpliwości musimy mieć możliwość skontaktowania się z Wnioskodawcą.

W tym roku Rada Powiatu przeznaczyła na Budżet Obywatelski 370 tys. zł, które zostały podzielone na pulę powiatową w kwocie 185 tys. zł. oraz gminną, również w kwocie 185 tys. zł. Podział środków gminnych podzielony został zgodnie z liczbą mieszkańców:

Gmina Lesznowola – 27 000 zł

Gmina Prażmów – 11 000 zł

Gmina Góra Kalwaria – 27 000 zł

Gmina Konstancin-Jeziorna – 25 000 zł

Gmina Piaseczno – 84 000 zł

Gmina Tarczyn – 11 000 zł.

Zachęcamy do składania projektów. Budżet Obywatelski jest formą konsultacji społecznych, składane i głosowane projekty pokazują czego potrzebują mieszkańcy.

W najbliższy weekend rusza także pierwszy projekt z pierwszej edycji BO – rejsy drewnianą szkutą po Wiśle. Zachęcamy przede wszystkim mieszkańców Góry Kalwarii do rezerwacji miejsc. Link do wydarzenia na Facebooku https://www.facebook.com/events/559311411643099/

Jeżeli nie korzystacie Państwo z Facebooka, a chcielibyście zapisać się na rejs, prosimy o kontakt.

Harmonogram i regulamin BO2021 dostępny jest na stronie https://powiat-piaseczynski.budzet-obywatelski.org/

Przeczytaj także