Ucierpiałeś na skutek nawałnic? Uzyskaj pomoc z PFRON

Program zakłada możliwość wypłaty świadczeń w wysokości 2 tys. zł na doraźną pomoc dla osoby niepełnosprawnej oraz jednorazowych rekompensat przeznaczonych na pokrycie kosztów zakupu lub naprawy sprzętu utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu.

Wnioski należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 do 2 grudnia.

Przeczytaj także