Współpraca krajowa

Powiat Ząbkowicki

Powiat Piaseczyński nawiązał współpracę partnerską z Powiatem Ząbkowickim (woj. dolnośląskie) na podstawie uchwały XXV/5/2009 Rady Powiatu z dnia 27 marca 2009 r. Zgodnie z zawartą umową samorządy obu powiatów podjęły współpracę w zakresie przedsięwzięć promocyjnych, kulturalnych, oświatowych, społecznych i gospodarczych. Celem współpracy jest umacnianie tożsamości regionalnej mieszkańców obu powiatów, tworzenie głównych założeń turystycznej i kulturalnej polityki promocyjnej, gospodarczej oraz prospołecznej, wymiana doświadczeń w zakresie działalności instytucji i jednostek powiatowych.

Umowa o współpracy podpisana została 29 sierpnia 2009 r. (kliknij, aby pobrać dokument)
W październiku 2009 r. zawarte zostało dodatkowe porozumienie określające szczegółowe kierunki współpracy w zakresie polityki społecznej i edukacyjnej (dokument do pobrania).

Ziemia Ząbkowicka to malownicza kraina leżąca w południowo-wschodniej części Dolnego Śląska. Rozciąga się na obszarze Przedgórza Sudeckiego, Gór Sowich, Bardzkich i Złotych.

Słynie z wielu niezwykłych miejsc, z których najciekawsze to: Krzywa Wieża – symbol Ziemi Ząbkowickiej, tajemnicza Kopalnia Złota w Złotym Stoku z podziemną trasą turystyczną, Zespół fortyfikacji w Srebrnej Górze z XVIII w., barokowy klasztor redemptorystów z Muzeum Sztuki Sakralnej i sanktuarium MB Bardzkiej z cudowną figurką z XII w. w Bardzie i Opactwo Cysterskie w Henrykowie. To właśnie w słynnej Księdze Henrykowskiej zapisane zostało pierwsze zdanie w języku polskim „day ut ia pobrusa, a ti poziwai” – „daj ja pomielę, a ty odpocznij”. W Kamieńcu Ząbkowickim znajduje się wybudowana przez Królewnę Mariannę Orańską rezydencja – neogotycki pałac z tarasowo położonym parkiem w stylu angielskim.

Gościnna Ziemia Ząbkowicka to wymarzone miejsce odpoczynku, uprawiania turystyki aktywnej i przygodowej. To bogata i ciekawa historia, unikatowe zabytki i wspaniałe krajobrazy.

Więcej informacji na stronie Powiatu Ząbkowickiego www.zabkowice-powiat.pl

Lądek Zdrój

Współpraca Powiatu Piaseczyńskiego z Gminą Lądek Zdrój (woj. dolnośląskie) ma za podstawę uchwałę Rady Powiatu nr XXV/6/09 z dnia 27 marca 2009 r. Dokument przewiduje kontakty między szkołami, w tym wymianę młodzieży, kontakty organizacji i związków sportowych, wymianę doświadczeń w dziedzinie obszarów uzdrowiskowych, a także w zakresie realizacji zadań publicznych dotyczących kultury, rekreacji i turystyki oraz wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi.

Lądek Zdrój należy do najstarszych uzdrowisk w Europie. Miejscowość otoczona Górami Złotymi, położona jest nieomal u stóp Śnieżnika. Lądek Od wieków przyciąga kuracjuszy i turystów. O niepowtarzalnej atmosferze miasta decyduje piękne położenie, cenne zabytki, urok części staromiejskiej i zieleń parków w części zdrojowej. Źródlane wody lecznicze przywracają sprawność, górskie krajobrazy zachęcają do spacerów i wędrówek.

Więcej informacji na stronie Gminy Lądek Zdrój www.ladek.pl

Przeczytaj także