Współpraca zagraniczna

Rejon Nowogród Wołyński (Ukraina)

Uchwałą III/9/07 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku nawiązana została współpraca partnerska pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim i rejonem Nowogród Wołyński (obwód żytomierski, Ukraina).

Współpraca ta polega na wzajemnych kontaktach pomiędzy mieszkańcami obu regionów, inicjowaniu współpracy kulturalnej i sportowej oraz wymianie doświadczeń w zakresie funkcjonowania społeczności lokalnych. Umowa weszła w życie z dniem 2 kwietnia 2007 roku.

Nowogród Wołyński (ukr. Новоград-Волинський), ukraińskie miasto obwodu żytomierskiego nad rzeką Słucz, położony 218 km od Kijowa i 312 km od Lwowa.

Pierwsze wzmianki o mieście pojawiają się w XIII wieku (Ipatiewskij Latopis). Wtedy też miasto nazywało się Zwiahel i wchodziło w skład Księstwa Galicko-Wołyńskiego. Obecnie funkcjonującą  nazwę miasto otrzymało po III rozbiorze Polski (1795), na mocy ukazu carycy Katarzyny II.

Nowogród Wołyński jest miejscem urodzin genialnej ukraińskiej poetki Łesi Ukrainki (1871-1913). Tu również znajduje się muzeum jej imienia.

Miasto Nowogród Wołyński (Ukraina)

W dniu 28 lipca 2012 roku podpisana została umowa partnerska o współpracy pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim a miastem Nowogród Wołyński. Obie strony deklarują współpracę w dziedzinie kultury, sportu, ochrony środowiska, rolnictwa, edukacji, wymiany młodzieży i innych grup społecznych oraz współpracy gospodarczej.

Miasto Bar (Czarnogóra)

Powiat Piaseczyński współpracuje z Miastem Bar w Czarnogórze na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XXV/4/09 z dnia 27 marca 2009 r.

Celem współpracy partnerskiej jest umożliwianie wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami Powiatu i mieszkańcami Miasta Bar, inicjowanie wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania społeczności lokalnych.

Bar jest miastem położonym nad Adriatykiem. Liczy około 13 tysięcy mieszkańców. Jest jednym z najbardziej znanych miast w Czarnogórze. Miasto ma bogatą przeszłość historyczną. Jej świadkami są piekne zabytki, spośród których najbardziej znanym jest rezydencja króla Nikoli – pałac z 1855 roku.

Bar jest ważnym centrum komunikacyjnym, przede wszystkim ze względu na największy port morski w Czarnogórze, będący równocześnie jednym z najważniejszych portów morskich byłej Jugosławii. Miasto posiada połączenia promowe z portami Ancona i Bari we Włoszech oraz połączenie kolejowe z Belgradem i Podgoricą.

Miasto dzieli się na Stary i Nowy Bar. Stary Bar to ruiny całego miasta, położone u podnóża masywu Rumija. Oddzielają one wybrzeże od Jeziora Szkoderskiego. Otaczają je masywne fortyfikacje. W pozostałościach miasta obejrzeć można dobrze zachowaną wieżę zegarową z czasów tureckich, resztki katedry św. Jerzego i XVII-wieczny meczet. Ciekawostkę stanowi liczący 17 łuków akwedukt, zbudowany przez Turków w XVII wieku.

Więcej informacji na stronie Miasta Bar www.bar.me

Przeczytaj także