Konkurs literacki „Pamiętnik 2000”

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Konkurs literacki „Pamiętnik 2000”

11.05.2020, 08:00 - 31.05.2020, 17:00

Darmowy
Konkurs "Pamiętnik 2020" - plakat

Muzeum Niepodległości zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie „Pamiętnik 2020”.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Cele konkursu:

Siedząc w swoich domach możemy pokonać nudę, wypełnić sobie czas i zostać rejestratorami życia codziennego.

1.Rozwijanie i promowanie zdolności artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych.
2.Zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu.
3.Promowanie osiągnięć dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu jest Muzeum Niepodległości w Warszawie, zwane dalej Organizatorem.
2.Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie pracy literackiej w formie pamiętnika.
3.Konkurs przeznaczony jest dla trzech grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych Uczestników wyłącznie dla celów organizacji Konkursu i przy ogłoszeniu i upublicznieniu wyników Konkursu.
5.Organizator ma prawo do upubliczniania prac dla celów promocyjnych Konkursu.

II. ZASADY KONKURSU

1.Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszej formy literackiej poświęconej dowolnej tematyce spisanej przez Uczestnika.
2.Ocenie podlegają wszystkie prace w formie elektronicznej, które zostaną dostarczone do Muzeum Niepodległości w Warszawie do dnia 31.05.2020 r. na adres konkurs@muzeumniepodleglosci.art.pl.
3.Prace zgłoszone na Konkurs muszą być opatrzone metryczką z danymi: imię i nazwisko, adres pocztowy uczestnika konkursu, adres mailowy, nr telefonu, wiek.
4.Rozmiary pracy: relacja powinna zawierać do 25 stron tekstu, pisana czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12, interlinia 1,5.
5.Kryteria oceny pracy literackiej: literacka forma pamiętnikarska, spójność tekstu, poprawność językowa, poprawność gramatyczna, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna oraz oryginalność pracy.
6.Prace zostaną w ocenione w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli.

 

Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, nie mogą stanowić w jakiejkolwiek swojej części plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.Prace konkursowe nie mogą być tekstami, które w całości lub w części były publikowane w którymkolwiek z mediów lub biorą udział w innych konkursach. Przesyłając pracę Uczestnik wyraża zgodę na publikację w całości swojej pracy na stronie internetowej Organizatora.
Nagrodzone prace, nadesłane na Konkurs, będą publikowane na stronie Muzeum Niepodległości w formie książki (pdf) opatrzonej numer ISBN.
W skład jury Konkursu wejdą przedstawiciele – wolontariusze Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2020 roku. Wyniki konkursu Organizator poda na swojej stronie internetowej: www.muzeum-niepodleglosci.pl.
Każdy uczestnik przystępując do Konkursu wypełnia zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz pozwolenia na udostępnianie wizerunku (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Wypełniony załącznik nr 1 powinien być podpisany i dołączony w formie pdf do przesłanej pracy konkursowej.

Więcej informacji pod tym linkiem

Szczegóły

Start:
11.05.2020, 08:00
Koniec:
31.05.2020, 17:00
Koszt:
Darmowy
Wydarzenie w kategoriach:
, , ,
Strona internetowa:
www.muzeum-niepodleglosci.pl

Organizator

Muzeum Niepodległości w Warszawie
Telefon:
22 839 23 83
Email:
sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl
Strona internetowa:
www.muzeum-niepodleglosci.pl

Miejsce

Online