Herb i flaga, pieczęć, odznaka

Zasady używania herbu, flagi i pieczęci powiatu określa Uchwała nr VI/10/07 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 6 czerwca 2007 roku

Odznaka Honorowa Powiatu Piaseczyńskiego

Odznaka została ustanowiona uchwałą Rady Powiatu Piaseczyńskiego Nr XXVIII/4/13 z dnia 5 września 2013 r. Uchwała ustala wzór odznaki oraz zasady i tryb jej nadawania.

Odznaka jest wyróżnieniem za szczególne zasługi obywatelskie, określone w czterech kategoriach (patrz: Regulamin, integralna część ww. Uchwały Rady Powiatu):

1. Działalność samorządowa.
2. Działalność społeczna.
3. Działalność edukacyjno-kulturalna.
4. Działalność gospodarcza.

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów, którzy według oceny władz samorządowych gmin, a także w opinii mieszkańców i reprezentujących ich środowisk społecznych, powinni być nominowani do wyróżnienia Odznaką Honorową Powiatu Piaseczyńskiego.

Przeczytaj także