Laptopy dla powiatowych szkół

Powiat Piaseczyński jest beneficjentem projektu o wartości blisko 100 tys. zł, w 100% sfinansowanego ze środków unijnych.

loga RP i UE

37 uczniów i nauczycieli z 9 placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Piaseczyński otrzymało do pracy zdalnej na okres panującego stanu epidemii związanej z wirusem COVID-19:
• 4 laptopy – Zespół Szkół nr 1, ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno,
• 4 laptopy, 1 router – Zespół Szkół nr 2, Aleja Brzóz 26, 05-501 Piaseczno,
• 4 laptopy – Zespół Szkół nr 3, ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno,
• 4 laptopy , 1 router– Zespół Szkół Zawodowych, ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria,
• 4 laptopy, 1 router – Zespół Szkół Zawodowych , ul. Dominikańska 9e, 05-530 Góra Kalwaria,
• 4 laptopy, 1 router –Zespół Szkół, ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
• 5 laptopów – IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Chyliczkowska 17, 05-500 Piaseczno,
• 3 laptopy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno,
• 5 laptopów, 1 oprogramowanie – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Bolesława Chrobrego 83, 05-502 Pęchery.

Dofinansowanie w wysokości 99 960,00 zł do projektu pt. „Zdalna Szkoła – zakup laptopów oraz routerów i oprogramowania” pozyskano w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, realizacja projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu to 99 960, 00 zł, w tym:
• 100% dofinansowania z Unii Europejskiej

Okres realizacji: od 16.04.2020 r. do 16.10.2020 r.

Przeczytaj także