O nas

O NAS AKTUALNOŚCIWOLONTARIUSZE OSOBY POTRZEBUJĄCE  | PLIKI DO POBRANIA | KONTAKT

 

Powiatowa Baza Wolontariatu w Piasecznie powstała z myślą o osobach potrzebujących pomocy drugiego człowieka. Osobom chorym, samotnym, starszym, dzieciom z trudnościami w nauce, osobom niepełnosprawnym. Zakres działania bazy obejmuje również pomoc dla zwierząt oraz organizacje pozarządowe potrzebujące wsparcia wolontariuszy. Naszym celem jest łączenie osób i organizacji pozarządowych potrzebujących pomocy z osobami, które taką bezinteresowną pomoc mogą nieść.

Jeśli masz trochę wolnego czasu, chcesz pomagać, a nie wiesz jak to zrobić – zgłoś się do nas -pomożemy Ci znaleźć osobę, miejsce, organizację, z którymi będziesz mógł dzielić swoje pasje i umiejętności.

Jeśli jesteś osobą potrzebującą wsparcia lub reprezentujesz organizację pozarządową potrzebującą wolontariuszy  – zgłoś się do nas – pomożemy Ci znaleźć odpowiednią  osobę.

Powiat Piaseczyński nie świadczy usług woluntarystycznych w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 roku, nie ponosi też odpowiedzialności za jakość świadczonej pomocy oraz za działania i zaniechania osób, które nawiązały kontakt za pośrednictwem bazy udostępnianej przez Powiat.

Baza ma jedynie charakter informacyjny, jest odpowiedzią na kierowane przez mieszkańców pytania o możliwości uzyskania wsparcia lub też udzielania pomocy.

Aby dołączyć do Powiatowej Bazy Wolontariatu Piaseczno należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany skan przesłać na adres mailowy: wolontariat@piaseczno.pl lub dostarczyć go do Kancelarii Starostwa Powiatowego Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

Wolontariat daje możliwość realizacji określonych zadań, pozwala na zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, daje poczucie spełnienia, jest okazją do nawiązywania wielu ciekawych znajomości. Bardzo ważną korzyścią w pracy wolontariusza jest samorealizacja, możliwość wykazania się w działaniu.

 

INFORMACJE DLA WOLONTARIUSZY

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma trochę wolnego czasu, którym chce dzielić się z drugim człowiekiem bez względu na wiek, sprawność fizyczną oraz doświadczenie zawodowe.

Do projektu zapraszamy również studentów:

– rehabilitacji
– psychologii
– medycyny
– prawa

Komu i jak pomagamy?

Nasza pomoc dedykowana jest osobom niepełnosprawnym (dzieciom i dorosłym), opiekunom osób zależnych, osobom starszym, rodzinom wielodzietnym, osobą potrzebującym wsparcia i pomocy drugiego człowieka będących w trudnej sytuacji życiowej, mieszkającym na terenie Powiatu Piaseczyńskiego. Pomoc dotyczy codziennych czynności, takich jak:
– czytanie książek
– zabawa
– pomoc w odrabianiu lekcji
– wyjście na spacer, zakupy, do kina czy teatru
– pomoc w załatwieniu spraw urzędowych
– wizyta u lekarza
– czy po prostu wspólne spędzenie czasu wolnego.

Pomagamy również w znalezieniu wolontariuszy Fundacją i Stowarzyszeniom na potrzeby działań statutowych.

Co zrobić, żeby zostać wolontariuszem?

Aby zostać wolontariuszem należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres mailowy wolontariat@piaseczno.pl, lub umówić się na spotkanie z koordynatorem wolontariatu.

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Wolontariuszem może zostać osoba od 13 roku życia. Wolontariat świadczony jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy wolontariuszem a podmiotem na rzecz, którego będzie działał.

W przypadku osób poniżej 16 lat umowę w ich imieniu może zawrzeć rodzic lub opiekun prawny.

Osoby powyżej 16 roku życia, mogą zawrzeć umowę samodzielnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda musi być w formie pisemnej.

INFORMACJE DLA POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

Osoby potrzebujące pomocy wolontariuszy mogą zgłosić się do nas poprzez wypełnienie formularza i wysłanie jej na adres wolontariat@piaseczno.pl
Program dedykowany jest dla:
– opiekunów osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, potrzebujących trochę wolnego czasu dla siebie.
– osób z niepełnosprawnością, potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu oraz towarzystwa drugiej osoby,
– osób starszych
– dzieci potrzebujących pomocy w nauce.

 

 

Przeczytaj także