Poprawiamy bezpieczeństwo

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie insp. Robert Kokoszka, zwraca się z apelem i prośbą o włączenie się i czynny udział mieszkańców powiatu w sprawy służące poprawie bezpieczeństwa.

Dlatego prosimy o przesyłanie na adres mailowy kpp.piaseczno@policja.waw.pl wszelkich informacji, uwag i postulatów mogących służyć wspólnej sprawie jaką jest bezpieczeństwo publiczne.

Pod adresem mailowym kpp.piaseczno@policja.waw.pl  funkcjonariusze policji oczekują na wszelkie sygnały mogące służyć poprawie bezpieczeństwa. Każda informacja o niebezpiecznych miejscach, środowiskach czy działaniach wymierzonych w bezpieczeństwo mieszkańców nie pozostanie bez odpowiedzi. Przesyłane informacje mogą być również anonimowe.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

 

Przeczytaj także