Stanowisko Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie Szpitala św. Anny

W związku z toczącą się dyskusją na łamach prasy i w internecie, którą wywołał apel lekarzy Szpitala św. Anny o wsparcie ze strony Powiatu Piaseczyńskiego wyjaśniamy związane z tym tematem wątpliwości.

Powiat Piaseczyński z wielkim zrozumieniem przyjmuje stanowisko lekarzy anestezjologów i zapewnia o najwyższej trosce wobec mieszkańców powiatu, jednak jako jednostka samorządu terytorialnego może działać jedynie w granicach prawa i ustawowych zadań.

Szpital św. Anny w Piasecznie przestał być szpitalem powiatowym w 2008 roku, z dniem podpisania umowy dzierżawy pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim a spółką EMC Instytut Medyczny S.A. Pisanie więc o tym, że szpital jest szpitalem powiatowym oraz wysuwanie roszczeń wobec Powiatu, jest wprowadzaniem w błąd opinii publicznej.

W świetle zapisów ww. umowy w okresie dzierżawy Powiat nie będzie ponosił żadnych nakładów na szpital, natomiast EMC Instytut Medyczny S.A. zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać wszelkich napraw przedmiotu dzierżawy, jego przebudowy lub rozbudowy. W obecnej sytuacji nie ma żadnej realnej możliwości wybudowania oddziału intensywnej terapii. Kwestia ta była wielokrotnie poruszana w rozmowach z przedstawicielami EMC Instytut Medyczny S.A. i finalizowana ze strony dzierżawcy, na etapie braku możliwości ze względu na niespełnianie standardów przez budynek szpitala i jego otoczenie. Powiat Piaseczyński szuka rozwiązań i jest otwarty na współpracę na rzecz mieszkańców powiatu w ramach możliwości, które dają obowiązujące regulacje prawne. Zarząd Powiatu jest w stałym kontakcie z dyrekcją Szpitala św. Anny w Piasecznie, zarządem EMC.S.A., prawnikami, a także Wydziałem Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W sytuacji ogłoszonego stanu epidemii wszyscy czujemy się zagrożeni, jednakże należy podkreślić, że w obecnej sytuacji osoby zarażone koronawirusem SARS-CoV-2, wymagające hospitalizacji, są przewożone do szpitali zakaźnych. Dodatkowo warto zaznaczyć, że decyzją Wojewody Mazowieckiego, szpitalem na terenie powiatu piaseczyńskiego o stanie podwyższonej gotowości jest Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie.

Przeczytaj także