Wybory Prezydenckie 2020

W niedzielę, 28 czerwca wybierzemy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do 21.00.  Ze względu na epidemię będziemy głosować metodą mieszaną – w lokalach wyborczych lub korespondencyjnie. Ewentualna druga tura odbędzie się 12 lipca.

Sprawdź, gdzie głosujesz

Poniżej podajemy linki do wykazu obwodów wyborczych w poszczególnych gminach wchodzących w skład naszego powiatu:

Zachęcamy również do korzystania z wyszukiwarki obwodów do głosowania dostępnej na stronie PKW:

Głosowanie korespondencyjne

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane pisemnie lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy, wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

Więcej informacji na stronie internetowej: pkw.gov.pl

Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Do 23 czerwca w urzędzie gminy, na terenie której wyborca przebywa czasowo, należy złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania. Umieszczenie w spisie wyborców w tym obwodzie będzie obowiązywać także w drugiej turze głosowania.

Wyborcy na stałe mieszkający w kraju, którzy w dniu wyborów będą za granicą, mają do 25 czerwca czas na zawiadomienie odpowiedniego konsula o zamiarze głosowania w obwodzie utworzonym za granicą. Ci, którzy znajdą się za granicą po 28 czerwca, na zgłoszenie takiego wniosku, by móc zagłosować w drugiej turze, będą mieli czas do 9 lipca.

Można także wystąpić z wnioskiem do urzędu gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Trzeba to zrobić najpóźniej do 26 czerwca. Zaświadczenie należy odebrać osobiście lub przez pełnomocnika; umożliwi ono zagłosowanie w dowolnym obwodzie w kraju i zagranicą. Dokument obowiązuje też w drugiej turze.

Darmowy transport do lokalu wyborczego

Gmina Góra Kalwaria oferuje swoim mieszkańcom z niepełnosprawnościami możliwość skorzystania z dowozu do lokalu wyborczego. Zgłoszenia przyjmuje urząd miasta do 23 czerwca. Kontakt: tel.: 22 727 35 82, mail: p.drozd@gorakalwaria.pl.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu do udziału w wyborach!

Zdjęcie: polskieszlaki.pl

Przeczytaj także