Wydział Finansowy

Naczelnik Wydziału FinansowegoBarbara Lis

ul. Chyliczkowska 14,
05-500 Piaseczno,

tel. 22 756 61 45, 756 61 47,
756 61 56,
756 61 58,
756 61 59,
756 61 61,
756 61 21,

email: fin@piaseczno.pl.

Wydział Finansowy w szczególności prowadzi sprawy w zakresie:
1) finansów Powiatu,
2) rachunkowości Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, które nie prowadzą
rachunkowości samodzielnie,
3) nadzoru nad rachunkowością realizowaną samodzielnie przez jednostki organizacyjne Powiatu na podstawie ich regulaminów organizacyjnych,
4) sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
5) opracowywania projektów budżetu Powiatu i wieloletniej prognozy finansowej,
6) analizy wykonania budżetu Powiatu.

Przeczytaj także