| |
 A A A

Aktualności

Rusza przebudowa Okulickiego

Rusza przebudowa dwukilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 721 (ul. Okulickiego) w Piasecznie. W dzisiejszej uroczystości symbolicznego wbicia pierwszej łopaty uczestniczył Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski.

Lekarze do Zespołu Orzekania

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piasecznie informuje, że powoła do Zespołu lekarza neurologa, psychiatrę, laryngologa i okulistę.

Konkurs fotograficzny


Samorząd Województwa Mazowieckiegoogłosił konkurs fotograficzny Mazowsze bliskie sercu.  Termin składania prac - 10 lipca br. 

Program współpracy Mazowsza z ngo

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.

Uwaga upały!

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie ostrzega przed upałami.