| |
 A A A

Aktualności

Wsparcie dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od 2 stycznia br. w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)”  są przyjmowane następujące wnioski:

Zła jakość powietrza

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

Budżet Powiatu uchwalony

W czwartek, 21 grudnia, Rada Powiatu podjęła uchwałę budżetową na rok 2018. „Za” było 19 radnych, 4  „przeciw”, 4 wstrzymało się od głosu.

Ostrzeżenie - silny wiatr

 Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie ostrzega przed silnym wiatrem.

Spotkanie przedświąteczne

W poniedziałek, 18 grudnia, w starostwie odbyło się tradycyjne spotkanie przedświąteczne. Przybyli na nie samorządowcy, księża Piaseczyńskiego Dekanatu, przedstawiciele służb mundurowych i organizacji pozarządowych, pracownicy oświaty, ludzie kultury, sportu oraz mediów.