| |
 A A A

Aktualności

Urząd Pracy w sali obsługi

Od dzisiaj w sali obsługi mieszkańców w Starostwie Powiatowym przy ul. Chyliczkowskiej 14 czynne są dwa stanowiska Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie.

Program współpracy na 2018 r.

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Dofinansowanie z PFRON

Do 30 listopada osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą składać wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2018.

Ruszyło szkolenie dla rodzin

Rodzina zastępcza to szansa na szczęśliwe i godne życie dla wielu dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Wszystkie osoby, które chciałyby podjąć się tej szlachetnej roli prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie.

Nocna pomoc lekarska

Od 1 października 2017 r. nocna i świąteczna pomoc lekarska świadczona jest w powiecie piaseczyńskim w dwóch punktach: Szpitalu św. Anny przy ul. Mickiewicza 39 w Piasecznie, tel. 22 735 41 08 oraz w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie-Jeziornie, ul. Długa 40/42, tel. 888 29 20 (21).