| |
 A A A

Aktualności

Katarzyna Paprocka odwołana

Podczas dzisiejszej sesji Rada Powiatu Piaseczyńskiego, na wniosek starosty Wojciecha Ołdakowskiego, odwołała Katarzynę Paprocką z funkcji członka Zarządu Powiatu. Za głosowało 16 radnych, 11 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Apteki całodobowe

W związku z czasowym zamknięciem apteki dyżurnej poniżej podajemy adresy najbliższych aptek pełniących dyżur całodobowy. 

Nieodpłatna pomoc prawna

 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie piaseczyńskim w 2018 roku:

Afrykański pomór świń

Na terenie Gminy Konstancin – Jeziorna znalezione zostały padłe dziki, które zachorowały z powodu wirusa afrykańskiego pomoru świń. 

Szukamy rodziny zastępczej

Powiat Piaseczyńskim boryka się z problemem braku pogotowia rodzinnego, którego zadaniem jest opieka nad dziećmi w nagłych, kryzysowych sytuacjach życiowych. Na chwilę obecną nie ma na naszym terenie rodzinnej placówki, która mogłaby pełnić taką funkcję.