Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Sylwia Wałachowska,

ul. Chyliczkowska 14, pok. nr 10,
05-500 Piaseczno,

tel. 22 756 61 55,
fax 22 737 11 58,
rzecznik.konsumenta@piaseczno.pl.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Poradnik interesanta – jak załatwić sprawę >>>

Portal o edukacji konsumenckiej dla nauczycieli
Materiały edukacyjne, scenariusze lekcji, forum dyskusyjne oraz międzyszkolne projekty z zakresu edukacji konsumenckiej – wszystko dostępne na stronach portalu www.consumerclassroom.eu Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów, a w szczególności: 1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, 2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, 3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, 4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Starostwa, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

KORONAWIRUS A PRAWA KONSUMENTA
Zobacz odpowiedzi na często zadawane pytania:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Stowarzyszenie „Aquila”

Przeczytaj także